Now showing items 1-2 of 2

  • Audio zesilovač 2.1 ve třídě D pro laboratorní výuku 

    Děcká, Klára
    Práce se zabývá návrhem zapojení a konstrukcí audio zesilovače ve třídě D s pulsně šířkovou modulací. Výsledné zapojení je tvořeno ochranou napájení, aktivní výhybkou a samotným koncovým zesilovacím stupněm. Zesilovač je ...
  • Interferometrické měření fázových změn optického svazku v turbulenci 

    Děcká, Klára
    Diplomová práce se zabývá vlivem atmosférické turbulence na fázové změny optického signálu ve volném prostředí, přičemž tato problematika je zkoumána pomocí interferometrické metody. Část práce je věnována popisu atmosférické ...