Now showing items 1-20 of 70

 • Alternativní metody a algoritmy pro detekci plamene 

  Kozubík, Kamil
  Tato diplomová práce pojednává o metodách detekce plamene. Hlavním cílem celého projektu bylo vytvoření detektoru plamene, který ke své činnosti využívá alternativní metody rozpoznání plamene.V úvodu práce je proveden ...
 • Anténní předzesilovač pro měření EMI 

  Sedlák, Milan
  Diplomová práce se zabývá návrhem nízkošumového předzesilovače pracujícího ve frekvenčním pásmu od 30 MHz do 1 GHz, využitelného při měření a testování elektromagnetické interference ve zkušebnách elektromagnetické ...
 • Audio zesilovač s PWM pro laboratorní výuku 

  Lelek, Martin
  Práce pojednává o teoretickém návrhu výkonového zesilovače pracujícího ve třídě D. Zesilovač je primárně určen pro laboratorní činnost, tj. měření hlavních parametrů zesilovače této třídy (kmitočtová odezva, rychlost ...
 • Automatické ovládání měřicích přístrojů pomocí webového rozhraní 

  Živný, Jaroslav
  Tato diplomová práce popisuje problematiku měřicích pracovišť s důrazem na jejich automatizované řízení pomocí webového rozhraní. Popisuje jednotlivá rozhraní, pomocí kterých lze měřicí přístroje ovládat. Dále popisuje ...
 • Automatický systém pro měření zatěžovacích charakteristik napájecích zdrojů 

  Vojtek, Michal
  Cílem této práce je vytvořit zařízení, které bude automaticky měřit hodnoty pro určení zatěžovací charakteristiky napájecích zdrojů pomocí vestavěné elektronické zátěže. V případě, že zdroj napájení bude např. DC/DC měnič, ...
 • Automatizace měření impedancí 

  Jurica, Dušan
  Náplní této bakalářské práce je zmapování metod používaných při měření impedance zátěží používaných ve VF technice a následné využití těchto metod k vývoji programu, který poslouží pro výpočet hodnoty impedance zátěže a ...
 • Automatizované měřící pracoviště letecké rádiové stanice R-863 

  Kropáček, Ondřej
  Cílem této práce je navrhnout a zrealizovat automatizované měřicí pracoviště pro měření parametrů letecké rádiové stanice R – 863. V prvním kroku práce se seznámíme s principy měření vlastností R – 863. Na základě těchto ...
 • Autonomní systém napájení čističky odpadních vod 

  Böserle, Otomar
  Semestrální projekt „Autonomní systém napájení čistírny odpadních vod“ hledá možnosti získávání elektrické energie z přírodních zdrojů pro účely čištění odpadních vod v místech, kde dosud nejsou vybudovány rozvody NN. ...
 • Bezdrátový přenos energie pomocí induktivní vazby pro biomedicínské aplikace 

  Studený, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá problematikou bezdrátového přenosu energie realizovaného pomoci dvou induktivně vázaných cívek. Popisuje postup při návrhu planárních cívek s využitím Wheelerovy metody. Dále uvádí postup při ...
 • Budič světlometů s LED diodami 

  Christen, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací budiče LED diod, který je založen na integrovaných obvodech NCV78703 a NCV78723 od firmy ON Semiconductor. Cílem je vytvořit demonstrační aplikaci s těmito obvody pro potřeby ...
 • Diagnostika jednotky palubního počítače osobního automobilu 

  Račanský, David
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem jednoduché diagnostiky jednotky palubního počítače osobního automobilu. Řešení je rozděleno na 2 dílčí části. První řeší hardwarovou stránku realizace, která se opírá o využití ...
 • Digitální audio zesilovač 

  Tiller, Jakub
  Tématem bakalářské práce jsou výkonové audio zesilovače pracující ve třídě D. Jejich velké rozšíření je způsobeno hlavně vysokou účinností a dobrými parametry. Tato práce je zaměřena na rozbor jednotlivých částí těchto ...
 • Digitální střídavý wattmetr 

  Ledvina, Jan
  Hlavním cílem této bakalářské práce byl vývoj prototypu měřicího přístroje. Přístrojem je Wattmetr s metodou měření TrueRMS. Konstrukce a návrh celého přístroje je rozdělen na dvě oblasti: napájecí zdroj a samotný přístroj. ...
 • Elektromagnetická kompatibilita spínaných napájecích zdrojů 

  Olivík, Lukáš
  Cílem práce je navrhnout jednočinný blokující měnič dle zadaných parametrů splňující požadavky norem pro elektromagnetickou kompatibilitu. Práce detailně popisuje návrh zdroje a jsou v ní shrnuty zásady pro návrh plošného ...
 • EMC zkušební laboratoř pro jističe NN 

  Vejtasa, Leoš
  V současné době se elektronika nachází téměř v každém zařízení, které vysílá i přijímá elektromagnetické rušení. Zároveň jsou zvyšovány požadavky na bezpečnost, tedy i jističe musí správně fungovat i v prostorách vystavených ...
 • Energeticky nezávislý průtokoměr s dálkovým odečtem 

  Šindelář, Jindřich
  Práce se zabývá návrhem energeticky samostatného měřiče objemového průtoku a teploty vody ve vodovodním potrubí. Klíčovou částí práce je vytvoření generátoru elektrické energie využívajícího kinetické energie proudící vody. ...
 • Evaluační platforma s integrovanými obvody pro řízení LED světlometů 

  Večeřa, Jindřich
  Tato práce se zabývá návrhem evaluační platformy pro integrovaný obvod NCV78934, který je určený k řízení LED světlometů v automobilovém průmyslu. Obsahem je také zpracování potřebné teorie týkající se řízení proudu ...
 • Kmitočtové syntezátory 

  Lapčík, Josef
  Diplomová práce se zabývá rozborem a dělením frekvenčních syntezátorů a návrhem syntezátorů DDS a PLL. Jsou rozebrány základní typy syntezátorů a odlišnosti mezi způsoby jejich činnosti. V části návrhu jsou v práci podrobně ...
 • Komunikační modul pro řízení laboratorního zdroje 

  Zachar, Jiří
  Cílem této práce je navrhnout komunikační modul pro laboratorní zdroj Manson. Tento napájecí zdroj komunikuje pouze prostřednictvím sériové linky RS-232. Moderní počítače obvykle používají pro připojení dalších periferií ...
 • Komunikační rozhraní pro ovládání spektrálního analyzátoru 

  Smělík, Martin
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a realizovat nové komunikační rozhraní pro spektrální analyzátor Seaward EMC Spectrum Receiver, které je místo rozhraní RS 232 připojeno k počítači pomocí rozhraní USB. Tato práce ...