Now showing items 1-3 of 3

 • Data flow Control in Autonomous Systems 

  Důbrava, Marek (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The paper deals with the management of packet traffic over IP networks at the level of the autonomous system. A new real time mechanism for active network traffic control depending on the state of the network load is ...
 • Řízení datového toku v ISP síti 

  Důbrava, Marek
  Práce se zaměřuje na řízení datového toku v sítích poskytovatelů připojení k Internetu. Zobrazen je problém agregace a s tím související přetížení síťových prvků. V teoretické části jsou popsány standardizované metody pro ...
 • Výkonnostní analýza mobilní sítě pro M2M komunikace 

  Důbrava, Marek
  Bakalářská práce „Výkonnostní analýza mobilní sítě pro M2M komunikace“ se zabývá teoretickým rozborem M2M zařízení a mobilních sítí třetí a čtvrté generace. Druhá část bakalářské práce se věnuje simulaci přetížení sítě ...