Now showing items 1-2 of 2

  • Data flow Control in Autonomous Systems 

    Důbrava, Marek (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
    The paper deals with the management of packet traffic over IP networks at the level of the autonomous system. A new real time mechanism for active network traffic control depending on the state of the network load is ...
  • Výkonnostní analýza mobilní sítě pro M2M komunikace 

    Důbrava, Marek
    Bakalářská práce „Výkonnostní analýza mobilní sítě pro M2M komunikace“ se zabývá teoretickým rozborem M2M zařízení a mobilních sítí třetí a čtvrté generace. Druhá část bakalářské práce se věnuje simulaci přetížení sítě ...