Now showing items 1-1 of 1

  • Vyrobení součásti "hřídel" na CNC stroji 

    Důbrava, Petr
    Bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou rotační součásti na CNC strojích. První část se zabývá rozborem hřídele a návrhem polotovaru. V druhá část se zabývá volbou strojů, nástrojů, technologickým postupem a NC ...