Now showing items 1-3 of 3

 • Studie průběhu zakázky vybraným podnikem 

  Vaculková, Petra
  Tato bakalářská práce analyzuje průběh činností zakázky ve společnosti SICO RUBENA, s. r. o., která se zabývá výrobou a dodáváním komponent ze silikonových kaučuků. Tato práce se dělí na tři části. Teoretická část popisuje ...
 • Štípací stroj na dřevo 

  Důrek, Milan
  Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studia oboru Dopravní a manipulační technika předkládá návrh štípacího stroje na dřevo. První část práce je literární rešerše věnovaná popisu současného stavu v oblasti ...
 • Využití střižného nástroje ve výrobním procesu 

  Důrek, Milan
  Bakalářská práce vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru strojní inženýrství, předkládá návrh využití technologie stříhání ve výrobním procesu. Zadaná součást, radlička, je vyrobena z otěru odolné vysokopevnostní ...