Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod 

    Džanajová, Patrícia
    Bakalárska práca sa zameriava na popis finančnej situácie a analýzu spoločnosti PSL, a. s. Práca je rozdelená na dve časti – teoretickú a praktickú. Teoretická časť sa zaoberá metódami finančnej analýzy a štatistickými ...
  • Návrhy na snížení počtu reklamací ve stavební společnosti 

    Džanajová, Patrícia
    Diplomová práca sa zaoberá analýzou vzniku reklamácií v stavebnej spoločnosti, ktorá je zameraná na výstavbu a rekonštrukciu striech. Analýza je vykonaná porovnaním stanovených postupov a ich skutočného prevedenia. Na ...