Now showing items 1-2 of 2

  • Obecný program pro energetické výpočty napájení tratí DPMB 

    Mai, Jaroslav
    Tato práce je zaměřena,dle zadání od zadavatele, na vytvoření programu v prostředí Excel, který bude umět vypočítat veškeré požadované veličiny. Tato práce obsahuje čtyři části. První část je zaměřena na problematiku MHD ...
  • Výpočet energetické dostatečnosti napájení tratí DPMB 

    Bednařík, Jaroslav
    V této práci je úvodem popsána stávající situace v dané oblasti, kde budeme zlepšovat energetickou dostatečnost napájení. Je zde rozebráno vše od napájení měnírny až po samotné soupravy, které projíždí napájené úseky. Je ...