Now showing items 1-1 of 1

  • Poruchy mostních závěrů - prognóza jejich životnosti 

    Daňa, Jan
    Tato diplomová práce pojednává o druzích mostních závěrů, certifikovaných pro použití v České Republice a jejich poruchách. V první části práce bylo provedeno teoretické zhodnocení poruch jednotlivých mostních závěrů. Druhá ...