Now showing items 1-2 of 2

  • Bezpečnost v letecké dopravě 

    Daško, Matúš
    Bakalárska práca je zameraná na oblasť bezpečnosti v letectve. Cieľom je ukázať rozdielnosť zložiek bezpečnosti poskytnutím základných informácii a poukázať na aktuálne projekty a nové trendy predovšetkým v kontrole ...
  • Ekonomika nízkonákladové letecké dopravy - analýza tratí v evropském regionu 

    Daško, Matúš
    Diplomová práca je zameraná na oblasť nízkonákladovej leteckej dopravy v Európe. Pojednáva o ekonomike leteckých dopravcov a analyzuje štatistické dáta na základe ktorých porovnáva fungovanie vybraných dopravcov. Práca ...