Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh podnikatelského záměru: E-shop se spodním prádlem 

    Dabergerová, Dana
    Bakalářská práce je návrhem podnikatelského záměru na založení internetového obchodu s dámským a pánským spodním prádlem. Práce vychází ze získaných informací, analýzy současného stavu a následnou realizací včetně finančních ...
  • Podniktelský záměr 

    Dabergerová, Dana
    Diplomová práce slouží jako návrh podnikatelského záměru na rozšíření podnikatelské činnosti internetového obchodu se spodním prádlem za účelem dosažení zisku. Diplomová práce vychází z poznatků získaných studiem, poskytnutých ...