Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingový mix podniku 

    Dadák, Jan
    V této bakalářské práci se její autor zaměřuje na problematiku optimalizace marketingového mixu společnosti Karel Nikl, s.r.o. V první části práce se autor věnuje teoretickým poznatkům marketingu. Druhá část je věnována ...