Now showing items 1-2 of 2

  • Normativní požadavky na činnost zádržných systémů vozidel 

    Kučera, Jonáš
    Tato práce pojednává o normativních požadavcích kladených na činnost zádržných systémů. Jsou zde uvedeny biomechanické limity lidského těla, zádržné systémy, popsán princip jejich činnosti, legislativa. Legislativa, zejména ...
  • Vnímání rychlosti vozidla 

    Hlavinková, Petra
    Předložená diplomová práce se zabývá problematikou vnímání rychlosti posádky vozidla (ne řidiče) v dopravním provozu z hlediska různých aspektů, které ovlivňují vnímání jízdy ve vozidle. Jde především o přiblížení faktorů ...