Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Dajčová, Linda
    Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace podniku COMON, s. r. o. v letech 2009-2014. První část práce popisuje teoretická východiska, která jsou důležitá pro znalost finanční analýzy. V druhé části jsou ...