Now showing items 1-6 of 6

 • Neuro-fuzzy systémy 

  Dalecký, Štěpán
  Diplomová práce se zabývá teorií umělých neuronových sítí, následně jsou popsány fuzzy množiny a vysvětlena fuzzy logika. Na základě neuronových sítí, fuzzy množin a fuzzy logiky je navržen hybridní neuro-fuzzy systém ...
 • Neuronové sítě s proměnnou topologií 

  Černík, Tomáš
  Tato práce se zabývá neuronovými sítěmi - konkrétně sítěmi s proměnnou topologií. Teoretická část popisuje neuronové sítě a jejich matematické modely. Dále ukazuje základní algoritmy pro učení neuronových sítí a rozebírá ...
 • Porovnání knihoven pro práci s umělými neuronovými sítěmi 

  Dohnal, Zdeněk
  Práce se zabývá porovnáním knihoven pro práci umělými neuronovými sítěmi. Je vysvětlena základní teorie neuronu, neuronových sítí a jejich učení. Pro experimenty je vybrán vícevrstvý perceptron, Kohonenova síť a Hopfieldova ...
 • Simulátor městské dopravy 

  Dostál, Martin
  Práce se zaměřuje na mikro simulaci dopravy ve městech, konkrétně na malý městský okruh v Brně. Popisuje přístupy k řešení problému s reprezentací pozemních komunikací a představuje základní přístupy a modely potřebné pro ...
 • Studie možností využití nositelných zařízení 

  Hlavačka, Martin
  V posledných rokoch sa množstvo nositeľných zariadení a úroveň ich interakcie s užívateľmi neustále zvyšuje a prehlbuje. Na túto skutočnosť nadväzuje aj táto práca, v ktorej som sa zameral na vytvorenie prehľadovej štúdie ...
 • Zjišťování topologie bezdrátové senzorové sítě genetickými algoritmy 

  Dalecký, Štěpán
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout genetický algoritmus, který bude schopen určit polohu senzorů bezdrátové senzorové sítě na základě síly signálu mezi jednotlivými senzory. Nejprve se práce zabývá teorií genetických ...