Now showing items 1-3 of 3

 • Deformační, napjatostní a pevnostní analýza rámové konstrukce. 

  Kysilko, Vít
  Bakalářské práce je zaměřená na výpočet rovinného rámu používaného ke zkouškám odolnosti kompozitních trub vůči proměnlivému tlaku. Jako výpočtový model jsem použil zjednodušený rám zatížený osamělými silami působícími ...
 • Porovnání metod řešení deformačních charakteristik nosníku 

  Podsedník, Karel
  Cílem této bakalářské práce je přehled, rešerše a praktické použití metod určování deformačních charakteristik střednice nosníku. Diferenciální rovnice ohybové čáry, Castiglianova věta a metoda konečných prvků budou použity ...
 • Výpočtová a experimentální analýza napjatosti turbinové lopatky 

  Damborský, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá dynamickou analýzou rotorové lopatky, která je součástí poslední řady nízkotlakého stupně parní turbiny. V první části je provedeno výpočtové modelování kmitání lopatky metodu konečných prvků ...