Now showing items 1-1 of 1

  • Připojování vestavěných systémů k intranetu 

    Damborský, Roman
    Práce zkoumá možnosti připojování vestavěných systémů k intranetu. Bere v úvahu možné technologie a prostředky použitelné k řízení a sběru dat vzdálených senzorů. Zabývá se možnostmi standardu IEEE 1451.1, který definuje ...