Now showing items 1-2 of 2

  • Hydraulické spojky a měniče 

    Dančák, Zdeněk
    Práce poskytuje přehled základních bodů a informací ohledně hydrodynamických spojek, měničů, a jejich spojení v tzv. hydromechanické převody. Popisuje různé konstrukční řešení, jejich přednosti, nedostatky, a vzájemnou ...
  • Teoreticko-experimentální stanovení měrné energie vířivého čerpadla 

    Dančák, Zdeněk
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou vířivých čerpadel. Odvozená rovnice měrné energie je doplněna dalšími vztahy a výsledky provedených CFD výpočtů. Velká pozornost je věnována především mechanismu přenosu energie ...