Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza motivace a návrh motivačního programu ve společnosti Stuha a.s. 

    Danč, Radek
    Bakalářská práce je spjata s analýzou motivace a návrhem motivačního programu pro firmu STUHA a.s., který především vychází z dotazníkového šetření a z analýzy trhu práce. Pozornost je především věnována k zjištění potřeb ...
  • Podnikatelský start-up FairList s.r.o 

    Danč, Radek
    Diplomová práce je spjata s navrhnutím podnikatelského záměru pro start-up FairList s.r.o. Podnikatelský záměr je vytvořen na základě původně nastaveného ekonomického modelu, který negeneruje potřebný zisk. Pozornost je ...