Now showing items 1-1 of 1

  • Firemní kultura jako cesta ke získání zákazníka 

    Daněček, Lukáš
    Bakalářská práce se zabývá problémy souvisejícími s firemní kulturou, zvýšením pracovní motivace zaměstnanců a prosazování společnosti na trhu. První část tvoří teoretický rámec práce. Definuje a popisuje jevy související ...