Now showing items 1-20 of 21

 • Automatický nabíječ akumulátorů pro zdravotnické přístroje 

  Talanda, Oldřich
  Záměrem této práce je popsat vlastnosti akumulátorů používaných ve zdravotnictví a navrhnout automatický nabíječ akumulátorů pro zdravotnické přístroje. V první části diplomové práce jsou rozebrány nejčastěji používané ...
 • Autonomní programátor mikroprocesorů AVR s ethernetovou konektivitou 

  Verner, Lukáš
  Hlavním cílem semestrálního projektu je seznámení se s problematikou programování mikropočítačů AVR firmy Atmel, seznámení se s protokolem SD/MMC karty, navrhnutí vhodného řešení pro ethernetové připojení pro konstrukci ...
 • Čtečka čárového kódu a RFID čipů s AVR mikrokontrolerem 

  Barka, Marek
  Práce pojednává o návrhu řešení čtečky čárových kódu a Rfid čipů, jejichž nasnímaná data jsou zpracována mikroprocesorem a odeslána na vstup klávesnice do osobního počítače. Zařazuje čárový kód a Rfid čip do tematického ...
 • Čtečka RFID čipů řízená AVR mikrokontrolerem 

  Pál, Tamás
  Táto bakalárska práca je venovaná problematike čítačiek RFID. Sú v nej analyzované ich vlastnosti a princíp funkcie technológie RFID a prevedenie dátových nosičov typu RFID. Prvá časť popisuje rôzne formy uloženia ...
 • Čtečka RFID čipů s AVR mikrokontrolerem 

  Vaníček, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a praktickou realizací jednoduchého modulu čtečky RFID čipů. V první části se práce zaměřuje na teorii RFID systému, kde se snaží nastínit základní principy automatické identifikace ...
 • Databáze zvukových souborů 

  Khatib, Nabhan
  Diplomka a prakticky cast
 • Implementace komunikačních protokolů do signálových procesorů 

  Červenec, Radek
  Práce se zabývá studují, modifikací a návrhem komunikačních protokolů a jejich implementací v digitálních signálových procesorech v jazyku instrukčních adres. Také zkoumá strukturu elektro-akustické jednotky EPIS 2.45. ...
 • Jednoduchý programátor jednočipových procesorů 

  Verner, Lukáš
  Hlavním cílem bakalářské práce je seznámení s problematikou programování mikropočítačů z rodiny AVR firmy Atmel a vytvoření oživené konstrukce jednoduchého AVR programátoru, který je navíc rozšířen o testovací uživatelské ...
 • Metody zajištění bezpečnosti VoIP provozu Open source PBX 

  Chalás, Jaroslav
  Hlavným dôvodom vytvorenia licencie a programu Open Source je voľné šírenie zdrojového kódu aplikácii a programov samotných. Keďže ide o verejne prístupný bezplatný projekt, upgrade a podporu majú na starosti dobrovoľne ...
 • Měření kvality telefonních hovorů u pobočkové ústředny Asterisk 

  Bílek, Petr
  Tato práce obsahuje popis v současné době používaných metod a algoritmů pro měření kvality telefonního hovoru a jejich možné použití v softwarové pobočkové ústředně Asterisk. Dále je vytvořena koncepce systému pro měření ...
 • Modul ARM PXA270M a jeho využití jako pobočková ústředna 

  Vojtíšek, Jindřich
  V této práci je rozebráno použití operačního systému Linux na bezdiskových zařízeních. Toto je zde řešeno na vývojovém kitu od Voipac PXA270M, který je založen na ARM procesoru. V této práci jsou dále rozebrány distribuce ...
 • Open source pobočková ústředna FreeSWITCH 

  Hynek, Luboš
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na možnost použití alternativní softwarové ústředny FreeSWITCH. V praxi je ověřena možnost a náročnost instalace, včetně rozšiřujících karet, na jednu z nejrozšířenějších distribucí Linuxu, ...
 • Open source pobočková ústředna YATE 

  Kovář, Jan
  Práce pojednává o pobočkové ústředně YATE, popisuje její konfiguraci od prvotní instalace, přes základní nastavení a popis jednotlivých protokolů přes způsob registrace uživatelů, syntaxe pro definování volacího plánu ...
 • Proprietární VoIP protokoly výrobců pobočkových ústředen 

  Bělík, David
  Tato práce se zaměřuje na analýzu proprietárních Voice over IP protokolů. V první části je popsán princip a druhy technologie VoIP. V další části jsou popsáný proprietární protokoly Panasonic IP-PT od firmy Panasonic a ...
 • Regulovatelný zdroj napájený a řízený pomocí USB 

  Pavlíček, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací napěťového zdroje, který je napájený a řízený pomocí sběrnice USB. V teoretické části je popsán princip komunikace na sběrnici USB a popsány ovladače, které tuto komunikaci ...
 • Software pro komunikaci s GPS přijímačem 

  Vrba, Pavol
  Cílem této diplomové práce je prostudovat, promyslet a vytvořit program, který zprostředkovává (zpracovává) informace z modulu GPS, různých značek a potřebné informace, tedy zeměpisné souřadnice získané z GPS zobrazí ve ...
 • Univerzální mobilní komunikační platforma pracující s technologií bluetooth 

  Sopko, Richard
  Diplomová práce je zaměřená na problematiku komunikačních technologií v mobilních zařízeních v osobních bezdrátových sítích typu WPAN. Práce se skládá ze tří základních částí. První část poskytuje přehled o osobních ...
 • Výběr vhodné sběrnice pro Distribuovaný Fly-by-Wire systém 

  Funderák, Marcel
  Práce se zabývá výběrem vhodného komunikačního prostředku pro distribuovaný systém řízení letu Fly-By-Wire. Jsou zde definovány vhodné parametry takové sběrnice a uveden popis jednotlivých vhodných sběrnic. S ohledem na ...
 • Zabezpečení Open source PBX proti útokům 

  Orsák, David
  Tato diplomová práce pojednává o zabezpečení open source PBX ústředny proti bezpečnostním útokům. V rámci teoretické části je podrobně rozebrána problematika jednotlivých útoků použitelných na VoIP systémy se zvláštním ...