Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce malware pomocí analýzy DNS provozu 

    Daniš, Daniel
    Tato diplomová práce se zabýva návrhem a implementací nástroje pro detekci malwaru pomocí analýzy DNS provozu. Text práce je rozdělen na teoretickou a praktickou část. V teoretické části bude nejdříve čtenář obeznámen s ...
  • Simulátor šíření požárů založený na celulárních automatech 

    Daniš, Daniel
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací simulátoru lesního požáru založeného na celulárních automatech. Text práce je rozdělen na teoretickou a praktickou část. V teoretické části bude nejdříve čtenář obeznámen ...