Now showing items 1-2 of 2

  • Degradační testy polymerních materiálů vystavených klimatickým podmínkám 

    Darebný, Tomáš
    V této bakalářské práci jsou shrnuty základní poznatky o fotovoltaické přeměně energie, zařízeních a materiálech, které se ve fotovoltaice používají. Jsou zde popsány druhy degradačních činitelů působících na fotovoltaické ...
  • Návrh fotovoltaického systému rodinného domu 

    Darebný, Tomáš
    V této diplomové práci jsou shrnuty základní poznatky o fotovoltaické přeměně energie, zařízeních a materiálech, které se ve fotovoltaice používají. Hlavním cílem této práce je zorientovat čtenáře ve fotovoltaických ...