Now showing items 1-10 of 10

 • Automatizované testování robotickým manipulátorem 

  Pernikář, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá automatizováním testovacích procedur software pomocí automaticky řízeného robotického manipulátoru. Práce stanovuje požadavky na počáteční podmínky testů, jejich průběh a způsob vyhodnocení ...
 • Detekce objektů 

  Strašek, Petr
  Tato bakalářská práce řeší problematiku detekce kontrastních objektů, hodnocení jejich symetrie a mezních stavů. Za tímto účelem byla vytvořena databáze snímků, na kterých byly algoritmy testovány. Práce dále popisuje ...
 • Detekce objektů 

  Strašek, Petr
  Tato bakalářská práce řeší problematiku detekce kontrastních objektů, hodnocení jejich symetrie a mezních stavů. Za tímto účelem byla vytvořena databáze snímků, na kterých byly algoritmy testovány. Práce dále popisuje ...
 • Image Processing Algorithms Visualiser 

  Davídek, Daniel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  A highly visual way to understand and develop computer vision algorithms is proposed. Image processing realization commonly sustains of successive function calls over the output image from the previous function. In the ...
 • Odometrický modul pro mobilní robot 

  Davídek, Daniel
  Hlavním cílem této práce byl návrh a zprovoznění odometrického modulu pro mobilní robot envMap. Modul zpracovává signály z enkodérů a následně vypočítává polohu a natočení robotu spolu s pravděpodobností jeho výskytu. ...
 • Převod notového zápisu do digitální formy 

  Vaško, Radim
  Diplomová práce specifikuje digitální metody optického rozpoznávání notového záznamu s podrobnou analýzou metod založených na odstranění notových linek a vytvoření testovacího programu, který automaticky převede obrázky ...
 • Systém pro pokročilou vizuální teleprezenci 

  Davídek, Daniel
  V úvodu práce jsou uvedeny základní principy vizualní teleprezence spolu s rozborem důležitých aspektů při návrhu tohoto zařízení. Dále je uveden krátký přehled některých aplikací teleprezenčních systémů. Následně jsou ...
 • Terrestrial Mobile Robot Undercarriagedisambiguation With Stress On Mecanum Wheels 

  Davídek, Daniel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The first step in new mobile robot design is the selection of undercarriage. If you are designing terrestrial robot you have commonly two options how to create movement with your actuators: a legged or wheeled drive. To ...
 • Trasování významných bodů ve videosekvenci nestacionární kamery 

  Studený, Pavel
  Diplomová práce se zabývá problematikou trasování bodů získaných z videosekvence kamery, která je držena rukou. Práce je zaměřena na případ pohybující se kamery a statického pozadí a jevů, které jsou s tímto případem spojeny ...
 • Zpracování obrazu v systému Android - odečet hodnoty plynoměru 

  Wertheim, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem zpracování obrazu v systému Android. Volbou vývojového prostředí a jeho implementací. Pracovní postup řešení problematiky zahrnuje vytvoření aplikace a grafického uživatelského rozhraní. ...