Now showing items 1-4 of 4

 • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

  Kožená, Pavlína
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti Mikro Trading, a.s. za období 2011-2015. Práce je rozdělena na čtyři části. V první části jsou stanoveny cíle práce. Druhá, teoretická, část popisuje ...
 • Kraví hora - rodinné stříbro VUT 

  Davčíková, Gabriela
  Předmětem zadání diplomové práce je řešení studie areálu VUT na Kraví hoře a navázání na práci předchozího semestru. Cílem bylo propojit zájmy města Brna a VUT. Vytvořit jednotné území, do něhož by byly vneseny zajímavé ...
 • Návrhy řešení pro snížení fluktuace zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Kožená, Pavlína
  Tato diplomová práce se zabývá fluktuací zaměstnanců ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena na čtyři části. V první části jsou stanoveny cíle práce. Druhá, teoretická, část popisuje současné metody pro snižování ...
 • Vinařství Lahofer Dobšice u Znojma 

  Davčíková, Gabriela
  Předmětem bakalářské práce je řešení novostavby objektu vinařství Lahofer v obci Dobšice u Znojma. Bakalářská práce rozvádí a upřesňuje architektonickou studii, vypracovanou v rámci předmětu AG33 v letním semestru 2. ...