Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení rizik dle zákona o ekologické újmě v a.s. Fosfa 

    Davčíková, Veronika
    V současné době je stále větší tlak na výrobní podniky, aby snižovaly svůj dopad na životní prostředí. Diplomová práce řeší dva přístupy omezování dopadů – legislativní a dobrovolný. V teoretické části je definován postup ...