Now showing items 1-11 of 11

 • Diagnostický průzkum objektu rodinného domu 

  David, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá stavebně technickým průzkumem objektu rodinného domu Horní 15 v Brně. Stavebně technický průzkum bylo nutné provést, kvůli změně majitele domu a pro zjištění stavu pro případnou rekonstrukci. ...
 • Digitální osciloskop s mikrokontrolérem 

  David, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem přenosného digitálního paměťového osciloskopu s mikrokotroléry PIC, pro zobrazení signálu je použit grafický LCD s rozlišením 240x128. Přístroj přináší originální řešení a možnost ...
 • Organické solární články na bázi nízkomolekulárních materiálů 

  Omasta, Lukáš
  Táto bakalárska práca je zameraná na charakterizáciu vlastností nových organických materiálov vhodných na použitie v solárnych článkoch. V teoretickej časti je rešerše na tému organické solárne články spolu s popisom ...
 • Organické solární články na bázi polymerních materiálů 

  Nagyová, Veronika
  Tato bakalářská práce je zaměřena na charakterizaci vlastností organických materiálů pro solární články. V teoretické části je rešerše na téma organické solární články, je zde popsán mechanismus přeměny sluneční energie a ...
 • Příprava tenkých vrstev organických polovodičů vakuovým napařováním 

  Schön, Martin
  Tato práce pojednává o přípravě tenkých vrstev organických molekulárních látek a vlastnostech souvisejících, jako je morfologie a čistota. K přípravě tenkých vrstev byla použita metoda vakuového napařování, protože zkoumané ...
 • Řízení nákladů v podniku 

  Svorad, Michal
  Bakalářská práce se zabývá analýzou nákladů v podniku TURCK, s. r. o. se sídlem v Hradci Králové. V první části práce je popsána teorie nutná k porozumění druhé, praktické části, kde jsou zhodnoceny data z daného podniku. ...
 • Studium acidobazických a elektrolytických vlastností hyaluronanu v roztoku 

  Suchá, Šárka
  Diplomová práce se zabývá studiem acidobazického a elektrolytického chování roztoků hyaluronanu při různé iontové síle. Acidobazické chování hyaluronanu bylo studováno pomocí acidobazických titrací, které byly prováděny ...
 • Termální degradace hyaluronanu 

  Šimáčková, Marcela
  Tepelná stabilita a degradace hyaluronanu (HA) byla v rámci této diplomové práce zkoumána u HA s molekulovou hmotností 90–130 kDa a u HA s molekulovou hmotností 1 500–1 750 kDa. K výzkumu byly použity metody reologie, ...
 • Termooxidační stabilita kompozitů PMMA 

  Čechová, Eva
  Tato práce se zabývá studiem termooxidační stability kompozitů polymethylmethakrylátu (PMMA) plněného mikro a nanočásticemi siliky. V připravených vzorcích byly použity různé objemové zlomky a různé velikosti částic siliky. ...
 • Tvorba výukové úlohy pro porovnání binárního a Grayova kódování a objasnění procesů 3D skenování 

  David, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou výukové úlohy pro porovnání binárního a Grayova kódování a objasnění procesů 3D skenování metodou projekce strukturovaného světla. Hlavním cílem této práce je zpracování výukové úlohy ...
 • Víceúčelové měřicí zařízení 

  David, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem přenosného víceúčelového měřícího zařízení s mikrokotroléry od firmy Microchip napájeného z baterie, pro zobrazení měřeného signálu využívá grafický LCD s rozlišením 240x128 . Přístroj ...