Now showing items 1-10 of 10

 • Hodnocení regulačního obvodu z hlediska stability, kvality a přesnosti regulace 

  Holešovský, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami a řešeními, které se využívají při hodnocení regulačního obvodu z hlediska stability, kvality a přesnosti regulace. Obsahuje shrnutí používaných kritérií stability, parametrů ...
 • Minimalizace logických funkcí 

  Horký, Miroslav
  Pro minimalizaci logických funkcí se často využívají Booleova algebra a Karnaughovy mapy. Aplikace Karnaughových map je však založena na vizuálním rozpoznání sousedních buněk pro funkce s max. 6 proměnnými, a proto metoda ...
 • Návrh diskrétního regulačního obvodu algebraickými metodami řízení 

  Jurča, Petr
  Bakalářská práce se zabývá diskrétními regulačními obvody, kde lze použít buď regulátor s pevně danou strukturou nebo obecný regulátor. Pro návrh optimálního regulátoru lze použít různé algebraické metody řízení, které ...
 • Návrh regulátorů pro regulované soustavy s malými časovými konstantami 

  Rozmahel, Ivan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a nastavením spojitých regulátorů pro regulované soustavy s malými časovými konstantami. Byly navrženy regulované obvody s různými typy regulátorů a s různým nastavením jejich ...
 • Návrh regulátorů pro regulované soustavy s velkými časovými konstantami 

  Omelka, Vlastimil
  Cílem této bakalářské práce je seznámení se s návrhem vhodných spojitých regulátorů pro regulované soustavy. Je zde uveden stručný přehled nejpoužívanějších metod. Vybrané metody jsou detailněji popsány a aplikovány na ...
 • Programové vybavení pro modelování automatizačních úloh 

  Bursík, Miroslav
  Tato diplomová práce popisuje a porovnává vybraný počítačový software, jenž lze využít k modelování automatizačních úloh. Práce je rozdělena na několik částí podle využití jednotivých software v různých odvětvích automatizace.
 • Řízení nekmitavých regulovaných soustav s dopravním zpožděním 

  Plíšek, František
  Tato bakalářská práce se zabývá výběrem vhodných metod pro určení parametrů spojitých i číslicových regulátorů, je-li řízena nekmitavá regulovaná soustava s dopravním zpožděním, popisem těchto metod, aplikací jich na návrh ...
 • Řízení pohybu při přemisťování zavěšeného předmětu 

  Richter, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na zjištění nejvhodnějších variant řízení pohybu zavěšeného předmětu z hlediska různých požadavků na průběh celého procesu. K řešení využijeme prostředí Matlab-Simulink. Úvodní část práce je ...
 • Řízení regulovaných soustav vyšších řádů 

  Zvara, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá zjednodušováním přenosů proporcionálních a integračních nekmitavých regulovaných soustav vyšších řádů. Je provedeno zjednodušení různými způsoby a navrženy parametrů regulátorů. Pro seřízení ...
 • Ukázkové úlohy pro výuku automatizace 

  Sileská, Silvia
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a riešením ukážkových úloh kombinačných a sekvenčných logických obvodov. K vyriešeniu zadania je nutné sa oboznámiť s teóriou logického riadenia, s programom LOGO!Soft Comfort a ...