Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh čerpadla a potrubí hydraulického okruhu 

    Daxnerová, Jana
    Bakalárska práca sa zaoberá návrhom sacieho a výtlačného potrubia odstredivého čerpadla hydraulického okruhu a určením jeho pracovnej oblasti pri riadení meničom frekvencie. Člení sa na teoretickú časť a prílohy.