Now showing items 1-2 of 2

  • Mobilní aplikace hodin pro pomoc s orientací v čase osobám s autismem 

    Deák, Jaromír
    Cílem bakalářské práce je navrhnout grafické uživatelské rozhraní mobilní aplikace, která může sloužit lidem s autismem jako podpora při orientaci v čase. Navržené rozhraní vychází z metodiky Strukturovaného učení. Nosnými ...
  • Registrace fotografií do 3D modelu terénu 

    Deák, Jaromír
    Tato práce se zabývá existujícími řešeními a možnostmi registrace fotografie do 3D modelu terénu na základě znalosti geografické polohy pořízení fotografie. Přínosem této práce je otevření nových možností řešení této úlohy ...