Now showing items 1-13 of 13

 • Auto počítač založený na Raspberry Pi 

  Matula, Vladimír
  Hlavnou témou diplomovej práce je rozbor problematiky týkajúcej sa inteligentných vozidiel. Daná problematika zahŕňa možnosti automatizácie a personalizácie funkcií automobilu spolu s diaľkovým ovládaním rôznych komponentov. ...
 • Grafické uživatelské rozhraní pro senzorické systémy 

  Dejdar, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření grafického uživatelského prostředí pro senzorický systém založený na fázové OTDR. V diplomové práci jsou popsány optická vlákna, vysvětlen princip Braggových mřížek, jejich výroba ...
 • GUI pro automatizaci měření impedance na Agilent 4294A 

  Dejdar, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření ovládacího softwaru pro impedanční analyzátor Agilent 4294A. V bakalářské práci je vysvětlen přenos dat přes sběrnici GPIB, základy programovacího prostředí LabView od National ...
 • Implementace optických vláken s FBG senzorickými elementy do technických textilií 

  Zaytsev, Vsevolod
  Tato bakalářská práce má za cíl teoretický rozbor problematiky \acs{FBG} (\acl{FBG}), její použití v oblasti telekomunikačních technologií a návrh chytré textilie na základě FBG filtru. Teoretická část této práce probírá ...
 • Měření parametrů optických a opto-elektrických komponent 

  Horňáková, Veronika
  Táto diplomová práca sa zaoberá optickými a optoelektronickými komponentami. Prvá časť práce popisuje vybrané tri optické a tri optoelektronické komponenty. Z optických komponent to sú delič výkonu, izolátor a cirkulátor. ...
 • Návrh a implementace rozhraní pro zpracování rámců xPON 

  Vais, Zdeněk
  Tato práce je zaměřena na systém pro uchování GPON komunikace. V práci je teoreticky rozebrána problematika související s optickými sítěmi GPON a NG-PON, NoSQL databází a databázovým systémem MongoDB. Praktickým výstupem ...
 • Návrh optického vláknového senzoru pro detekci vibrací 

  Janoušek, Adam
  {Diplomová práce se zabývá detailním rozborem problematiky optických vláknových senzorů. Konkrétně jsou zde rozebrány optické vlákna, různé druhy senzorů a realizace optického vláknového senzoru a senzorického systému, ...
 • Nové trendy v optických vláknových komunikacích 

  Lubajo, Lubajo Moses Wolyan
  Přenos optickych vláken je jednou z hlavních metod přenosu informací pro přenos na velké vzdálenosti. Byly vyvinuty různé modulační formáty pro maximalizaci informací přenášenych prostřednictvím komunikačního kanálu. Takové ...
 • Ochrana kritických infrastruktur pomocí distribuovaných teplotních senzorů 

  Holcman, Jiří
  Tato diplomová práce má za cíl ukázat možnost praktického použití optického vlákna jako distribuovaného teplotního senzoru. Hlavním cílem je možnost ochrany odpadního potrubí (součásti kritické infrastruktury) proti průsakům, ...
 • Optické vlákno jako distribuovaný teplotní senzor 

  Vošček, Jakub
  Postupne sa vyrovnáva finančná náročnosť medzi optickými vláknovými senzormi a konvenčnými senzormi, ktorá spomaľovala dopyt po týchto senzoroch aj napriek početným výhodám a veľkému rozsahu použitiu. S dopytom po optických ...
 • Optický vláknový přenosový systém 

  Horský, Tomáš
  Bakalářská práce popisuje zpracování programu pro simulaci disperze v optické přenosové trase. Práce seznamuje s parametry přenosu optickým vláknem, jako útlum, rozptyl, disperze a šířka pásma. Podrobněji je rozepsána ...
 • Senzor na bázi optovláknového interferometru 

  Rozsypal, Filip
  Diplomová práce se zabývá porovnáním couplerů 2x2 a 3x3. Dále je zde probrána problematika otovláknového Michelsonova interferometru a jeho využití jako senzoru. Tento senzor je schopný detekovat velmi kvalitně vibrace. ...
 • Vytvoření Bluetooth dataloggeru pro záznam a zpracování naměřených dat 

  Vaverka, Jan
  První část této práce se věnuje dataloggerům a jejich využití v dnešním světě. Ve druhé částí se práce zabývá mikrokontroléry, které se využívají jako řídící jednotky pro dataloggery. Byly popsány jednotlivé periferní ...