Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Demeter, Radek
    Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku Hopax. Finanční situace je posuzována dle vybraných metod finanční analýzy. Úvodní část práce obsahuje teoretické poznatky, v druhé části je představena ...
  • Marketingový mix společnosti 

    Demeter, Radek
    Tato diplomová práce je zaměřena na marketingový mix společnosti Hopax s. r. o. Úvodní část práce obsahuje teoretické základy k dané problematice. V analytické části je představena samotná společnost a je provedena analýza ...