Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Drozdová, Eva
    Bakalářská práce se zaměřuje na finanční analýzu společnosti CIE Ždánice, s. r. o., která je zpracována na základě účetních výkazů podniku z let 2009–2015. V teoretické části jsou vymezeny metody a ukazatele finanční ...