Now showing items 1-20 of 158

 • Bytový dům U Vojanky – stavebně technologická příprava 

  Andres, Josef
  Obsahem této práce je stavebně technologický projekt bytového domu U Vojanky v Praze. Novostavba bytového domu je složena ze dvou částí vzájemně propojených spojovacím krčkem. Autor se zabývá hlavními technologickými etapami ...
 • Bytový dům v Ivančicích - stavebně technologický projekt 

  Šagát, Pavel
  Cílem diplomové práce je stavebně technologický projekt bytového domu v Ivančicích. Práce se zaměřuje zejména na grafické schéma postupu zemních a základových prácí s návazností na celkový položkový rozpočet a harmonogram ...
 • Hotel v Dolní Lomné - stavebně technologický projekt 

  Bulawa, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu hotelu v Dolní Lomné. Obsahem této práce je technická zpráva, koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras, časový a finanční plán ...
 • Modernizace železniční trati Nové Mesto nad Váhom - Púchov, realizace podchodů v železničních stanicích Trenčín-Zlatovce 

  Bartulíková, Radka
  Stavebně technologická studie realizace stavby. Projekt obsahuje zařízení staveniště, technologický předpis,KZP, rozpočet, časový plán stavby a plán BOZP. Projekt řeší stavbu podchodů.
 • Polyfunkční dům - příprava a organizace výstavby 

  Krč, Jan
  Diplomová práce řeší přípravu a organizaci výstavby polyfunkčního objektu. Základem práce je rozpočet objektu a časové plány, které se věnují provádění železobetonového skeletu a jednotlivých navazujících činností realizace ...
 • Příprava a realizace nosného systému přístavby Neurologické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové 

  Dvořák, Jan
  Bakalářská práce řeší výstavbu hrubé vrchní stavby přístavby Neurologické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Zabývá se technologickým postupem pro výstavbu ocelobetonového skeletu. Stavebně technologický projekt ...
 • Příprava a realizace výstavby mateřské školy 

  Kubíček, Lukáš
  Cílem mé diplomové práce je Stavebně technologický projekt výstavby mateřské školy. Práce zahrnuje technickou zprávu zařízení staveniště, technologický předpis zvolených činností, kontrolní a zkušební plány, návrh strojní ...
 • Příprava a realizace výstavby výrobní haly s administrativou 

  Hesková, Veronika
  V této diplomové práci je řešen stavebně technologická příprava výrobní haly s administrativní budovou pro společnost Mont-Tech s.r.o. s výstavbou v Brně. Pro zadaný projekt je zpracována technická zpráva, koordinační ...
 • Realizace hrubé spodní stavby bytového souboru v Trenčíně 

  Gunár, Juraj
  Bakalárska práca sa zaoberá stavebne technologickým projektom etapy hrubej spodnej stavby objektu SO 203 bytového súboru Olbrachtova. Predmetom práce je realizácia vŕtaných pilót a základových konštrukcií. Projekt obsahuje ...
 • Realizace hrubé spodní stavby polyfunkčního domu v Přerově 

  Minarovič, Kamil
  V této bakalářské práci je cílem realizace spodní hrubé stavby polyfunkční domu v Přerově. Obsahem této bakalářské práce je řešení souhrnné technické zprávy, technologického předpisu pro výkopy a základové konstrukce, ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby restaurace v Čeladné 

  Mézl, Petr
  Bakalářská práce se zabývá technologickým řešením etapy hrubé vrchní restaurace v Čeladné. V rámci této práce byla zpracována technická zpráva, technologický předpis pro zdění z vápenopískových tvárnic, technickou zprávu ...
 • Realizace opláštění výrobní a skladovací haly EBM ve Velkém Poříčí 

  Mlčáková, Markéta
  Má bakalářská práce je zaměřena na etapu opláštění průmyslové a výrobní haly ebm ve Velkém Poříčí u Náchoda. Etapa je zaměřená na opláštění kazet Bond a kazetového systému Rockprofil včetně trapézových plechů. Práce se ...
 • Realizace spodní stavby bytového domu v Děrné 

  Bulawa, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce je zpracování technologického projektu spodní stavby bytového domu v Děrné. Dům je navržen jako třípodlažní s plochou střechou a bude umístěn na svažitém terénu. Základy tohoto domu budou stupňovité. ...
 • Realizace spodní stavby polyfunkčního domu ve Zlíně 

  Chaloupková, Tereza
  Předmětem bakalářské práce je technologie provedení spodní stavby polyfunkčního domu ve Zlíně. Obsahem této práce jsou technické zprávy, technologické předpisy, bezpečnost práce, ochrana životního prostředí, návrh strojních ...
 • Realizace vrchní stavby rodinného domu v Bratislavě 

  Oláhová, Loreta
  Bakalárna práca sa zaoberá vypracovaním technologického predpisu pre spracovanie vrchnej stavby rodinného domu, teda popis hrubej konštrukcie, CLT panel a jeho alternatívy a v neposlednom rade zastrešenie. Súčasťou bakalárnej ...
 • Resort Johanka - realizace hrubé vrchní stavby 

  Lisý, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá realizací vestavby s ubytovacím podkrovím pro hosty v areálu Resortu Johanka. Je řešeno nové provedení stropní konstrukce a zastřešení. Obsahem práce je technologie provedení jednotlivých konstrukcí ...
 • Skladový areál firmy Bidfood - stavebně technologický projekt 

  Špaček, Miroslav
  Cílem diplomové práce je stavebně technologický projekt skladového areálu firmy Bidfood. Součástí práce je řešení technologického předpisu pro vrtané piloty a montáž ocelového skeletu, organizace výstavby, návrh zařízení ...
 • Sport hotel - realizace hrubé vrchní stavby 

  Okál, Tomáš
  Bakalárska práca objektu Sport hotela rieši technologickú etapu realizácie hrubej vrchnej stavby. Bližšie zameraná je na zvislé nosné konštrukcie budované z vápenno-pieskových tvárnic SILKA a strateného debnenia DEK, ...
 • Stavebně technnologická etapa realizace obvodového pláště budovy 

  Rábek, Michal
  Práce se zaobíra stavebně technologickým předpisem pro etapu realizace obvodového pláště haly v meste Šaľa s ocelovým skeletem. Zvolený systém obvodového pláště se skláda ze sendvičových panelů KINGSPAN a příslušenství.
 • Stavebně technologická etapa hrubé vrchní stavby polyfunkčního domu 

  Liška, Aleš
  Předmětem bakalářské práce je stavebně technologická etapa hrubé vrchní stavby polyfunkčního domu ve Velešíně. Práce se zabývá zařízením staveniště, návrhem strojní sestavy, technologickými předpisy, kontrolním a zkušebním ...