Now showing items 1-1 of 1

  • Refaktoring při vývoji software 

    Dilík, Ján
    Táto práca sa zaoberá problematikou využitia refaktoringu, pri vývoji objektovo orientovaných aplikácií. Osvetluje problematiku refaktoringu a jeho vlastnosti ovplyvnujúce vývoj softwarového projektu. Pred samotným ...