Now showing items 1-19 of 19

 • AeroWorks: Grafické rozhraní systému autopilota 

  Duryagina, Viktoriya
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh grafického uživatelského rozhraní pro obsluhu autopilota. První část práce obsahuje krátký přehled teorie automatických systémů pro řízení letu. Dále jsou analyzovány požadavky ...
 • AeroWorks: Panel zadávání módů pro systém autopilota 

  Cibula, Peter
  Tato práce se zaobírá implementací aplikace pro panel zadávání módů pro systém autopilota. Popisuje systémy automatického řízení letu od jejich počátků až po současnost. Zabývá se modelem prostorového pohybu letounu. Dále ...
 • AeroWorks: Vizuální systém identifikace režimů letounu 

  Kardoš, Juraj
  Tato práce se zabývá vizuální detekcí režimů letounu. Obsahuje popis modelu prostorového pohybu letounu a způsoby vizualizace letových parametrů prostřednictvím letových přístrojů.  Práce podává návrh systému pro vizuální ...
 • Electronic Flight Bag pro IPad 

  Černý, Tomáš
  Tato práce se zabývá systémy EFB, jejich standardy, typy a využitím v praxi. Popisuje návrh a implementaci aplikace pro Apple iPad, pomocí které je možné jej použít jako EFB pro české piloty všeobecného letectví. Reálné ...
 • Evaluace biometrického systému - technologie duhovky oka 

  Mlčoch, Luboš
  Tato práce stručně popisuje základní pojmy z oblasti biometrie, historii biometrie, biometrický systém a jeho vlastnosti. Dále pojednává o základních principech technologie rozpoznávání podle duhovky oka. Také jsou popsány ...
 • Grafické rozhraní letových displejů 

  Brumovský, Vít
  Tato práce si klade za cíl seznámit čtenáře s vývojem avioniky, s technikami a možnostmi zobrazení jednotlivých letových veličin a popisuje tvorbu primárního letového displeje pro letecký simulátor. V textu se nachází také ...
 • Hybridní řídicí systém pro quadrokoptéru 

  Sojka, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a teoretickým popisem hybridního řídicího systému pro quadrokoptéru. Uvádí matematický model stroje, použité senzory, jejich principy a popis jednotlivých výpočetních uzlů. Práce ...
 • Klasifikace testovacích manévrů z letových dat 

  Funiak, Martin
  Zapisovač letových údajů je zařízení určené pro zaznamenávání letových dat z různých senzorů v letadlech. Analýza letových údajů hraje důležitou roli ve vývoji a testování avioniky. Testování a hodnocení charakteristik ...
 • Metody ukládání dat pro OLAP 

  Dittrich, Petr
  Tématem bakalářské práce je návrh a implementace jádra OLAP datového skladiště. V úvodu práce je v krátkosti rozebrána problematika datového skladiště, důvody proč v minulosti tato datová skladiště začala vznikat a dále ...
 • Mutlimediální diff - audio dokumenty 

  Komadel, Michal
  Tato práce se zabývá vývojem nástroje, který umožňuje funkci diff nad audio soubory obsahujícími obecný zvuk jako hudbu, řeč a jiné zvuky. Jsou zde uvedeny poznatky z různých oblastí vědy zabývající se zvuky jako například ...
 • Noční obloha na mobilním zařízení 

  Plešek, Jan
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px Menlo} Práce se zabývá návrhem a implementací aplikace, která umožňuje co nejsnadnější a nejintuitivnější pozorování noční oblohy za použití konceptu rozšířené reality. ...
 • Odhad Letových Parametrů Malého Letounu 

  Dittrich, Petr
  Tato práce je zaměřena na odhad letových parametrů malého letounu, konkrétně letounu Evektor SportStar RTC. Pro odhad letových parametrů jsou použity metody "Equation Error Method", "Output Error Method" a metody rekurzivních ...
 • Prodejní internetový informační systém 

  Šibřina, Ondřej
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a implementaci prodejního internetového informačního systému, který umožňuje objednávat zboží (jako tradiční elektronický obchod) a vést veškerou agendu spojenou s vyřizováním těchto ...
 • Rodičovský mód v KDE 

  Mrázek, Petr
  Práce popisuje autorizační rozhraní KAuthorized postavené nad konfiguračním systémem KConfig a KAuth založený na autorizačním systému PolicyKit. Je implementována integrace KAuth do KAuhorized spolu s~testy této integrace ...
 • Rozpoznávání zásahů v terči 

  Semerák, Vojtěch
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací dvou metod pro rozpoznávání zásahů v terči z videosignálu. První metoda je založena na rozdílování snímků. V této metodě je použit stabilizační algoritmus na eliminaci pohybu ...
 • Vizualizace dat z letových zapisovačů 

  Martiš, Adam
  Předložená práce je zaměřena na rozbor letových zapisovačů jak po stránce teoretické, tak i praktické, s využitím dostupných platných předpisů a materiálů. Cílem práce je zmapovat problematiku dostupných letových zapisovačů. ...
 • Vizuální systém identifikace letiště 

  Mudrík, Samuel
  Táto práca sa zaoberá možnosťami využitia obrazového signálu pri leteckej navigácii. Konkrétne vytvorením systému identi fikácie letiskovej dráhy na zázname videokamery umiestnenej v lietadle.
 • Zobrazení letových informací cestujícím 

  Alfery, Vladimír
  Cílem práce je umožnit pasažérům zobrazit aktuální letové informace, které vidí piloti v pilotní kabině. Tyto informace jsou zobrazitelné na elektronickém zařízení, připojeném k interní bezdrátové síti v letadle. Pro ...
 • Zobrazování datové kostky 

  Dittrich, Petr
  Tématem diplomové práce je návrh a implementace prototypu aplikace TOPZ demonstrující datové skladiště. Nejprve je v krátkosti rozebrána problematika datových skladišt a jsou navrženy možnosti vylepšení. Následuje specifikace ...