Now showing items 1-2 of 2

  • Linuxová emulační vrstva ve FreeBSD 

    Divácký, Roman
    Tato diplomová práce se zabývá aktualizací Linuxové emulační vrstvy (takzvaného Linuxulatoru). Úloha spočívala v aktualizaci emulační vrstvy tak, aby odpovídala funkcionalitě Linuxu verze 2.6. Jako referenční implementace ...
  • Uživatelské rozhraní k multimediálnímu slovníku 

    Divácký, Roman
    Tato bakalářská práce popisuje návrh a implementaci uživatelského rozhraní k multimediálnímu slovníku. Cílem této práce je vytvořit aplikaci s podporou hlasového vstupu a otestovat schopnost rozpoznání zadávaných slov. ...