Now showing items 1-20 of 53

 • Adsorpce toxických kovů z odpadních vod na odpadním materiálu z potravinářského průmyslu 

  Křikala, Jakub
  Předmětem této diplomové práce je sekundární využití matolin z vinařského průmyslu k odstraňování vybraných těžkých kovů z odpadních vod. V teoretické části je diskutována zejména problematika těžkých kovů včetně způsobů ...
 • Analytické metody pro ověření autenticity vína 

  Flegr, Šimon
  Bakalářská práce se zabývá problematikou autenticity vína s důrazem na geografickou autenticitu původu. Teoretická část shrnuje obsah hlavních složek vína v průběhu jeho výroby, známými způsoby falšování parametrů vína, ...
 • Analýza vína pomocí moderních analytických metod 

  Škařupa, Přemysl
  Tato práce je věnována problematice analýzy vína pomocí moderních analytických metod. Tematicky je rozdělena do dvou kapitol. V první části se zabývá chemickým složením vína od hlavních složek až po složky ve stopovém ...
 • Analýza výčepního piva pomocí HPLC-ELSD a IC 

  Vanduchová, Petra
  V této bakalářské práci je diskutován proces výroby piva a jeho složení. Experimentální část se zabývá analýzou polyfenolických sloučenin a sacharidy metodou HPLC, analýzou organických kyselin metodou IC a elementární ...
 • Antioxidační aktivita vybraných druhů drobného ovoce 

  Křenová, Alena
  Diplomová práce se zabývá stanovením celkové antioxidační aktivity červených a bílých angreštů a červených, bílých a černých rybízů. V teoretické části jsou shrnuty dostupné informace o drobném ovoci, přehled přírodních a ...
 • Aplikace polymerních membrán v mikroextrakčních technikách pro analýzy biologických vzorků 

  Ryšavá, Lenka
  Předložená diplomová práce je zaměřena na experimentální studium polypropylenových membrán (odlišné tloušťky, porozity a s odlišnou velikostí pórů) pro in-line spojení membránových mikroextrakcí s instrumentací pro kapilární ...
 • Aromaticky aktivní látky vybraných druhů léčivých rostlin 

  Pecinová, Ester
  Tato diplomová práce se zabývá aromatickými látkami vybraných druhů léčivých rostlin, konkrétně se jedná o levanduli lékařskou (Lavandula officinalis), mátu peprnou (Mentha piperita), šalvěj lékařskou (Salvia officinalis), ...
 • Bioaktivní látky obsažené ve výliscích z černého bezu 

  Šimšová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením vybraných chemických charakteristik v extraktu z výlisků, ve šťávě a v kompotu z bezu černého (Sambucus nigra L.). V teoretické části je popsána botanická charakteristika bezu ...
 • Elementární analýza různých odrůd angreštu 

  Linartová, Barbora
  Tato bakalářská práce popisuje a zkoumá prvkovou analýzu několika nových odrůd červeného a zeleného angreštu. Teoretická část se zabývá popisem historie, taxonomií, pěstováním a také biologickými znaky angreštu. V další ...
 • Elementární analýza různých odrůd černého bezu 

  Ješková, Kristýna
  Tato diplomová práce se zabývá elementární analýzou různých odrůd černého bezu (Sambucus nigra L.). V teoretické části je uvedena botanická charakteristika černého bezu, včetně jeho rozšíření a místa výskytu, možnosti sběru ...
 • Elementární analýza různých odrůd rybízu 

  Kovaříková, Tereza
  Tato bakalářská práce se zabývá prvkovou analýzou různých odrůd rybízu, a to červeného (Ribes rubrum), bílého (Ribes vulgare) a černého (Ribes nigrum). V teoretické části je uveden botanický popis každé odrůdy tohoto ...
 • Elementární analýza sýrů s bílou plísní na povrchu 

  Pavlechová, Alžbeta
  Táto diplomová práca sa zaoberá elementárnou analýzou syrov s bielou plesňou na povrchu. V teoretickej časti je popísaná obecná charakteristika syra, klasifikácia syrov, ich nutričné aspekty a charakteristika syrov s bielou ...
 • Koloběh rtuti a jejích spécií v životním prostředí 

  Finsterlová, Hana
  Tato práce se zabývá osudem rtuti v životním prostředí. Shrnuje informace o vlastnostech rtuti a jejích sloučeninách, o výskytu rtuti v atmosféře, vodě, půdě a sedimentech. Pojednává o jednotlivých vstupech rtuti do životního ...
 • Možnosti stanovení germania v potravinách 

  Musilová, Petra
  Bakalářská práce pojednává o chemických, fyzikálních a léčebných vlastnostech germania. Jsou zde také popsány vhodné analytické metody pro stanovení germania.
 • Možnosti určení původu vína z prvkového složení 

  Škařupa, Přemysl
  Cílem této diplomové práce bylo posoudit možnosti určení původu vína na základě prvkového složení. Za tímto účelem byla provedena analýza majoritních a minoritních prvků ve vybraných odrůdách vín z šesti vinařských podoblastí ...
 • Obsah toxických a esenciálních prvků v biopotravinách a jejich porovnání s běžnými potravinami 

  Kohoutková, Nina
  Cílem této práce bylo stanovit zastoupení toxických a esenciálních prvků přítomných ve vzorcích ořechů a semen z ekologického zemědělství a porovnat je s ořechy a semeny z konvenční zemědělské produkce. Tyto ořechy a semena ...
 • Porovnání extrakčních metod pro prvkovou analýzu zemědělských půd 

  Štursa, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací postupu přípravy vzorku půd z vinic pro prvkovou analýzu metodou ICP-MS. První část práce pojednává o prvkové analýze a jejím využití v agrotechnice a ve vinařství, popisem ...
 • Problematika analýzy mléka pomocí techniky ICP-OES 

  Kaňová, Veronika
  Teoretická část bakalářské práce se věnuje chemickému složení kravského mléka, popisu vybraných metod přípravy vzorku a popis používané techniky ICP-OES. Experimentální část je zaměřena na jednotlivé přípravy vzorků a ...
 • Prvková analýza různých druhů drobného ovoce 

  Štursa, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá prvkovou analýzou drobného ovoce rodu rybíz a rodu angrešt. Teoretická část je věnována botanickému popisu obou rodů, následně popisu nutričních vlastností jednotlivých analyzovaných prvků a ...
 • Sledování migrace vybraných kovů z obalů pro nápoje 

  Šťávová, Elena
  Tato diplomová práce navazuje na bakalářskou práci a zabývá se sledováním migrace hliníku a cínu z kovových obalů. V teoretické části je popsána výroba kovových obalů, koroze plechovek, chemické chování cínu a hliníku v ...