Now showing items 1-14 of 14

 • Advanced Solution to Piston Assembly Dynamics 

  Dlugoš, Jozef
  Hlavní cíl této práce je vyvinout pokročilý výpočtový model dynamiky pístové skupiny. Kontakt mezi pístem a válcem je zprostředkován skrz vrstvu maziva nebo pomocí kontaktu nerovností. To vede k různým režimům mazání, tudíž ...
 • Analýza radiálních kluzných ložisek s využitím pokročilých výpočtových metod 

  Orbán, Tomáš
  Tato diplomová práce uvádí analýzu kluzných ložisek pomocí MBS softwaru FEV Virtual Engine zahrnutím struktury reálných povrchů získané pomocí 3D měření drsného povrchu. První polovina práce udává stručný přehled o zážehových ...
 • Difficulties in Computational Modelling of Piston/Liner Interaction 

  Dlugoš, Jozef; Novotný, Pavel; Raffai, Peter (JVE International Ltd., 2016-08-31)
  From the very beginning of the piston dynamic behavior investigation, the engineers tended to use experimental methods and compare them with very simple calculations. However, the experimental tests did show some serious ...
 • Motocyklový rotační motor 

  Slíva, Jakub
  Diplomová práce pojednává o návrhu rotačního motoru typu Wankel pro použití v motocyklu o výkonu 70 – 80 kW. Pro motor jsou navrženy základní geometrické parametry rotoru a kanálů. Výkonové parametry jsou poté prověřeny ...
 • Piston secondary motion measurement by laser displacement sensors 

  Dlugoš, Jozef; Novotný, Pavel (JVE Intenational, 2018-05-22)
  Measurement of the piston group behavior is still a challenge. Achieved accuracy and complexity go hand in hand with the financial requirements. This paper presents an unconventional measurement of the piston secondary ...
 • Simulace magnetického obvodu magnetoreologické spojky metodou konečných prvků 

  Dlugoš, Jozef
  Táto bakalaráska práca sa zaoberá analýzou magnetického poľa magnetoreologickej (MR) spojky a využitím zistených poznatkov. Prvá časť práce je spracovaná ako rešerše, potrebná pre riešenie daného problému. Nasleduje časť, ...
 • Stanovení vlivu příměsi vodíku v zážehovém spalovacího motoru 

  Roušar, Jiří
  Cíl bakalářské práce je porovnání vodíkového spalovacího motoru s konvenčními spalovacími motory, porovnání výhod a nevýhod vodíkového spalovacího motoru. Jsou představeny vlastnosti vodíku a jeho výroba, přeprava a ...
 • Systémy odpružení nákladních vozidel 

  Němeček, Vojtěch
  Tato práce se zabývá odpružením nákladních vozidel. Obsahuje ucelený přehled všech běžně vyráběných pružin a tlumičů. Práce je rozdělena do pěti hlavních částí. V první části se pojednává o kmitání, kvalitě odpružení a o ...
 • Uložení rotorů turbodmychadel na plynových ložiscích 

  Sembol, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerší zaměřenou na uložení rotoru turbodmychadel na plynových ložiscích. Práce je rozdělena do sedmi kapitol. V první části je stručně shrnuta historie vývoje přeplňování spalovacích motorů. ...
 • Uložení rotorů turbodmychadel na valivých ložiscích 

  Šárovec, Marek
  Cílem této diplomové práce je navrhnout uložení rotoru turbodmychadla na valivých ložiskách. Diplomová práce se skládá ze dvou rešeršních kapitol zabývajících se rotorem turbodmychadla a výpočtem valivých ložisek. V další ...
 • Válce čtyřdobých spalovacích motorů 

  Vanda, Marek
  Tématem této bakalářské práce jsou pracovní válce čtyřdobých pístových spalovacích motorů. První část práce obecně popisuje princip čtyřdobého pracovního cyklu, konstrukci zážehových a vznětových motorů. Další části jsou ...
 • Výpočtové modelování dynamiky pístního kroužku 

  Dlugoš, Jozef
  Pístní kroužky jsou instalovány do pístu a vložky válce, která nemá dokonale kruhový tvar v důsledku výrobních tolerancí a vnejšího zatížení jako například utažení šroubů hlavy motoru. Jestli se kroužek není schopen ...
 • Výpočtový nástroj pro modelování toku plynů přes pístní skupinu 

  Vitteková, Zuzana
  Hlavním tématem této bakalářské práce je vytvoření grafického uživatelského rozhraní v programu Matlab usnadňujícího zadávání vstupních parametrů pro výpočet toku plynů přes pístní skupinu a jeho vyhodnocení. První část ...
 • Vývoj turbodmychadel spalovacích motorů 

  Franc, Vladimír
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerší zaměřenou na vývoj technologie přeplňování vznětových a zážehových motorů. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První část se zabývá obecným popisem konstrukce, základních principů a ...