Now showing items 1-20 of 23

 • Advanced Solution to Piston Assembly Dynamics 

  Dlugoš, Jozef
  Hlavní cíl této práce je vyvinout pokročilý výpočtový model dynamiky pístové skupiny. Kontakt mezi pístem a válcem je zprostředkován skrz vrstvu maziva nebo pomocí kontaktu nerovností. To vede k různým režimům mazání, tudíž ...
 • Analýza radiálních kluzných ložisek s využitím pokročilých výpočtových metod 

  Orbán, Tomáš
  Tato diplomová práce uvádí analýzu kluzných ložisek pomocí MBS softwaru FEV Virtual Engine zahrnutím struktury reálných povrchů získané pomocí 3D měření drsného povrchu. První polovina práce udává stručný přehled o zážehových ...
 • Difficulties in Computational Modelling of Piston/Liner Interaction 

  Dlugoš, Jozef; Novotný, Pavel; Raffai, Peter (JVE International Ltd., 2016-08-31)
  From the very beginning of the piston dynamic behavior investigation, the engineers tended to use experimental methods and compare them with very simple calculations. However, the experimental tests did show some serious ...
 • Měření deformace statorového kroužku turbodmychadla při teplotním zatížení 

  Kovářová, Lucie
  Práce se zabývá měřením deformace statorového kroužku mechanizmu variabilní regulace lopatek turbodmychadla při teplotním zatížení. V první části stručný popis turbodmychadla, v druhé části jsou uvedeny metody meření ...
 • Motocyklový rotační motor 

  Slíva, Jakub
  Diplomová práce pojednává o návrhu rotačního motoru typu Wankel pro použití v motocyklu o výkonu 70 – 80 kW. Pro motor jsou navrženy základní geometrické parametry rotoru a kanálů. Výkonové parametry jsou poté prověřeny ...
 • Návrh ložisek turbodmychadla pro nízkoviskózní oleje 

  Plánka, Jakub
  První část této diplomové práce obsahuje charakteristiku kluzných ložisek, jejich funkci a způsoby mazání. Dále popisuje chování rotoru turbodmychadla a jevy doprovázející pohyb rotoru. V další části se zabývá výpočtovými ...
 • Opotřebení pístní skupiny a válce 

  Blach, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření výpočtového nástroje k určení opotřebení pláště pístu, který bude aplikován do výpočtového modelu dynamiky pístní skupiny. Rešeršní část práce popisuje jednotlivé druhy opotřebení ...
 • Piston secondary motion measurement by laser displacement sensors 

  Dlugoš, Jozef; Novotný, Pavel (JVE Intenational, 2018-05-22)
  Measurement of the piston group behavior is still a challenge. Achieved accuracy and complexity go hand in hand with the financial requirements. This paper presents an unconventional measurement of the piston secondary ...
 • Píst zážehového motoru pro 3-D tisk 

  Zelko, Lukáš
  Hlavným cieľom práce bol konštrukčný návrh piestu konvenčnou metódou a následne upravený do podoby vhodne pre metódu aditívnej technológie. Okrem vyhotovenia návrhu bola vytvorená termálne-štrukturálna analýza zaťažovacieho ...
 • Písty čtyřdobých spalovacích motorů a jejich aplikace 

  Jelínek, David
  Tato práce pojednává o historickém vývoji pístů pro čtyřdobé spalovací motory a jejich aplikaci pro stroje využívající jak vznětového, tak i zážehového principu. Nejprve je vysvětleno, jak funguje čtyřdobý spalovací motor ...
 • Simulace magnetického obvodu magnetoreologické spojky metodou konečných prvků 

  Dlugoš, Jozef
  Táto bakalaráska práca sa zaoberá analýzou magnetického poľa magnetoreologickej (MR) spojky a využitím zistených poznatkov. Prvá časť práce je spracovaná ako rešerše, potrebná pre riešenie daného problému. Nasleduje časť, ...
 • Stanovení vlivu příměsi vodíku v zážehovém spalovacího motoru 

  Roušar, Jiří
  Cíl bakalářské práce je porovnání vodíkového spalovacího motoru s konvenčními spalovacími motory, porovnání výhod a nevýhod vodíkového spalovacího motoru. Jsou představeny vlastnosti vodíku a jeho výroba, přeprava a ...
 • Strukturální analýza bloku motoru 

  Chevtaikin, Sergei
  Tato diplomová práce se zabývá strukturální analýzou bloku spalovacího motoru. Hlavním cílem této práce byl návrh a porovnaní jednotlivých provedeni bloků motoru s krátkou a prodlouženou klikové skříně. V první části ...
 • Systémy odpružení nákladních vozidel 

  Němeček, Vojtěch
  Tato práce se zabývá odpružením nákladních vozidel. Obsahuje ucelený přehled všech běžně vyráběných pružin a tlumičů. Práce je rozdělena do pěti hlavních částí. V první části se pojednává o kmitání, kvalitě odpružení a o ...
 • Termálně-strukturální analýza válce čtyřdobého spalovacího motoru 

  Ptáček, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřena na sestavení výpočtového modelu řešeného pomocí metody konečných prvků a zjištění míry vlivu jednotlivých zatížení způsobujících deformaci válce čtyřdobého spalovacího motoru. Nejprve je ...
 • Uložení rotorů turbodmychadel na plynových ložiscích 

  Sembol, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerší zaměřenou na uložení rotoru turbodmychadel na plynových ložiscích. Práce je rozdělena do sedmi kapitol. V první části je stručně shrnuta historie vývoje přeplňování spalovacích motorů. ...
 • Uložení rotorů turbodmychadel na valivých ložiscích 

  Šárovec, Marek
  Cílem této diplomové práce je navrhnout uložení rotoru turbodmychadla na valivých ložiskách. Diplomová práce se skládá ze dvou rešeršních kapitol zabývajících se rotorem turbodmychadla a výpočtem valivých ložisek. V další ...
 • Válce čtyřdobých spalovacích motorů 

  Vanda, Marek
  Tématem této bakalářské práce jsou pracovní válce čtyřdobých pístových spalovacích motorů. První část práce obecně popisuje princip čtyřdobého pracovního cyklu, konstrukci zážehových a vznětových motorů. Další části jsou ...
 • Válce čtyřdobých spalovacích motorů a jejich aplikace 

  Burjeta, Michal
  Cílem této práce je nastínění problematiky válců čtyřdobých spalovacích motorů z pohledu historického a současného řešení. Jsou zde uvedeny požadované vlastnosti válců, materiály určené pro výrobu válců a jejich konstrukční ...
 • Výpočtové modelování dynamiky pístního kroužku 

  Dlugoš, Jozef
  Pístní kroužky jsou instalovány do pístu a vložky válce, která nemá dokonale kruhový tvar v důsledku výrobních tolerancí a vnejšího zatížení jako například utažení šroubů hlavy motoru. Jestli se kroužek není schopen ...