Now showing items 1-10 of 10

 • Akustická diagnostika strojů 

  Gajdoš, Petr
  Cílem této diplomové práce je vypracovat srovnání a zhodnocení vybraných metod mapování akustických polí. Součástí projektu budou softwarové pomůcky a výsledky měření demonstračního měření na testovacím objektu pro všechny ...
 • Analytické metody v motorsportu 

  Růžička, Bronislav
  Cílem disertační práce je navržení jednoduché analytické metody pro vyhodnocování jízdní dynamiky sportovních vozidel s návaznosti na možnost kvalifikovaného odhadu vlivů jednotlivých nastavovacích parametrů na celkovou ...
 • Automatize návrhu jednoduchých vstřikovacích forem pro nástrojárny 

  Žváček, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá automatizací návrhu jednoduchých vstřikovacích forem na plasty. Práce se soustředí na proces konstrukce s cílem jej zefektivnit a zautomatizovat pomocí 3D parametrické šablony formy. Ta slouží ...
 • Experimentální analýza kinematických veličin na vačkovém mechanismu 

  Komenda, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem laboratorního cvičení týkajícího se analýzy kinematických veličin na experimentální stanici vačkového mechanismu. V rámci návrhu nové laboratorní úlohy byl vytvořen měřicí řetězec pro ...
 • Konstrukce komparačního měřidla pro měření nástrojů. 

  Brabenec, Petr
  Tato práce se zabývá konstrukcí komparačního měřidla pro měření rotačních nástrojů. Měřidlo je určeno pro měření především řezné a upínací části standardních a speciálních výstružníků. Měřidlo je speciální, určené přímo ...
 • Mobilní tester závěsu automobilového kola 

  Novák, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem a následnou výrobou testeru pro bezdemontážní diagnostiku tlumičů automobilů. Jedná se o rezonanční adhezní tester s 3 mm zdvihem měřicí plošiny, na rozdíl od standardně ...
 • Studium magnetoreologického hřídelového těsnění 

  Pavlíček, Dušan
  Tato diplomová práce se zabývá studiem magnetoreologického těsnění. Cílem práce je stanovení provozních parametrů rotačního magnetoreologického hřídelového těsnění. V práci je stanoven vliv magnetického pole a otáček na ...
 • Tankovací a osvětlovací věž pro závody GT automobilů 

  Nakládal, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je konstrukční návrh kompletu technického vybavení pro vytrvalostní závody automobilů splňující předpisy FIA. Vybavení boxu zajišťuje tankování paliva, osvětlení boxu, zdroj a rozvod tlakového ...
 • Verifikace deformace strojního dílu 

  Novák, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá srovnávací deformační analýzou součásti pomocí metody konečných prvků (MKP) a měření optickým systémem Pontos. Jako součást byl použit reflektor Volkswagenu Polo. Předmětem srovnání byly hodnoty ...
 • Virtuální model rezonančního adhezního testu závěsu kola dle EUSAMA 

  Hortová, Petra
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku týkající se oblasti bezdemontážní diagnostiky a to výhradně rezonančního adhezního testeru dle metodiky EUSAMA. Výsledkem této metody je posouzení technického stavu tlumičů ...