Now showing items 1-14 of 14

 • Akustická diagnostika strojů 

  Gajdoš, Petr
  Cílem této diplomové práce je vypracovat srovnání a zhodnocení vybraných metod mapování akustických polí. Součástí projektu budou softwarové pomůcky a výsledky měření demonstračního měření na testovacím objektu pro všechny ...
 • Analytické metody v motorsportu 

  Růžička, Bronislav
  Cílem disertační práce je navržení jednoduché analytické metody pro vyhodnocování jízdní dynamiky sportovních vozidel s návaznosti na možnost kvalifikovaného odhadu vlivů jednotlivých nastavovacích parametrů na celkovou ...
 • Automatize návrhu jednoduchých vstřikovacích forem pro nástrojárny 

  Žváček, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá automatizací návrhu jednoduchých vstřikovacích forem na plasty. Práce se soustředí na proces konstrukce s cílem jej zefektivnit a zautomatizovat pomocí 3D parametrické šablony formy. Ta slouží ...
 • Experimentální komora pro testování speciálních materiálů technologií SLM 

  Malý, Martin
  Práce se zabývá problematikou vlivu procesní teploty a tlaku na 3D tisk metodou Selective Laser Melting. Cílem práce je konstrukční návrh, výroba a testování vyhřívané experimentální komory pro tiskárnu SLM 280HL od ...
 • Konstrukce komparačního měřidla pro měření nástrojů. 

  Brabenec, Petr
  Tato práce se zabývá konstrukcí komparačního měřidla pro měření rotačních nástrojů. Měřidlo je určeno pro měření především řezné a upínací části standardních a speciálních výstružníků. Měřidlo je speciální, určené přímo ...
 • Konstrukce MR spojky. 

  Nováček, Vladislav
  Tato práce se zabývá konstrukcí magnetoreologické (MR) spojky. V první části byla zpracována rozsáhlá rešerše a vyhodnocení kladů a záporů jednotlivých konstrukčních variant MR spojek a brzd. V druhé části byl proveden ...
 • Konstrukce zátěžného rámu pro hydraulický zkušební stand. 

  Jícha, Martin
  Cílem této diplomové práce je vytvořit návrh konstrukčního řešení zátěžného rámu, jenž bude spolu s vestavěným hydropulzním aktuátorem sloužit k testování a diagnostice demontovaných tlumičů odpružení silničních vozidel. ...
 • Lokalizace a identifikace typu poškození pneumatických pohonů 

  Richter, Vladislav
  Pneumatické pohony jsou nedílnou součástí mnoha strojních zařízení, kde jsou kladeny vysoké požadavky na jejich spolehlivost. Bohužel někdy dochází k jejich selhání, a to buď vlivem nesprávné výroby nebo montáže ve výrobním ...
 • Metodika pro bezkontaktní diagnostiku automobilových tlumičů 

  Halama, Jakub
  Diplomová práce se zabývá aplikací akustických metod za účelem hodnocení technického stavu tlumičů. Analýza akustických projevů při provozu tlumiče vede k definování nové bezkontaktní diagnostické metodiky, která je schopna ...
 • Mobilní tester závěsu automobilového kola 

  Novák, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem a následnou výrobou testeru pro bezdemontážní diagnostiku tlumičů automobilů. Jedná se o rezonanční adhezní tester s 3 mm zdvihem měřicí plošiny, na rozdíl od standardně ...
 • Rekonstrukce stanice pro testování převodovek 

  Rozsypálek, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je rekonstruovat stanici pro testování převodovek tak, aby bylo po její modernizaci umožněno provádět plně automatické zkoušky dlouhodobého charakteru dle předem definovaných testovacích parametrů. ...
 • Snižování hluku kolejových vozidel v traťových obloucích 

  Navrátil, Václav
  Řízení adheze v kontaktu kola a kolejnice v kolejové dopravě může být významně zefektivněno zohledněním hlukových projevů. Zařízení, které by to umožňovalo, však na trhu není. Proto je cílem práce návrh modulu pro řízení ...
 • Tankovací a osvětlovací věž pro závody GT automobilů 

  Nakládal, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je konstrukční návrh kompletu technického vybavení pro vytrvalostní závody automobilů splňující předpisy FIA. Vybavení boxu zajišťuje tankování paliva, osvětlení boxu, zdroj a rozvod tlakového ...
 • Virtuální model rezonančního adhezního testu závěsu kola dle EUSAMA 

  Hortová, Petra
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku týkající se oblasti bezdemontážní diagnostiky a to výhradně rezonančního adhezního testeru dle metodiky EUSAMA. Výsledkem této metody je posouzení technického stavu tlumičů ...