Now showing items 1-20 of 22

 • Akustická diagnostika strojů 

  Gajdoš, Petr
  Cílem této diplomové práce je vypracovat srovnání a zhodnocení vybraných metod mapování akustických polí. Součástí projektu budou softwarové pomůcky a výsledky měření demonstračního měření na testovacím objektu pro všechny ...
 • Analytické metody v motorsportu 

  Růžička, Bronislav
  Cílem disertační práce je navržení jednoduché analytické metody pro vyhodnocování jízdní dynamiky sportovních vozidel s návaznosti na možnost kvalifikovaného odhadu vlivů jednotlivých nastavovacích parametrů na celkovou ...
 • Automatize návrhu jednoduchých vstřikovacích forem pro nástrojárny 

  Žváček, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá automatizací návrhu jednoduchých vstřikovacích forem na plasty. Práce se soustředí na proces konstrukce s cílem jej zefektivnit a zautomatizovat pomocí 3D parametrické šablony formy. Ta slouží ...
 • Experimentální analýza kinematických veličin na vačkovém mechanismu 

  Komenda, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem laboratorního cvičení týkajícího se analýzy kinematických veličin na experimentální stanici vačkového mechanismu. V rámci návrhu nové laboratorní úlohy byl vytvořen měřicí řetězec pro ...
 • Experimentální komora pro testování speciálních materiálů technologií SLM 

  Malý, Martin
  Práce se zabývá problematikou vlivu procesní teploty a tlaku na 3D tisk metodou Selective Laser Melting. Cílem práce je konstrukční návrh, výroba a testování vyhřívané experimentální komory pro tiskárnu SLM 280HL od ...
 • Konstrukce 3D tiskárny pro materiály s vyšší pevností 

  Žlebek, Michal
  Práce se zabývá problematikou 3D tisku metodou FDM a možnostmi testování optimálních podmínek tisku pro různé materiály. Cílem této práce je konstrukční návrh a výroba experimentálního zařízení, které umožní tyto podmínky ...
 • Konstrukce formy pro výrobu trupu ultralehkého letounu 

  Zatočilová, Aneta
  Diplomová práce se zabývá konstrukcí formy trupu ultra lehkého letounu, z hlediska softwarového zpracování digitálních dat. Výsledný digitální model splňuje nároky na vyrobitelnost pomocí CNC strojního obrábění. Realizace ...
 • Konstrukce komparačního měřidla pro měření nástrojů. 

  Brabenec, Petr
  Tato práce se zabývá konstrukcí komparačního měřidla pro měření rotačních nástrojů. Měřidlo je určeno pro měření především řezné a upínací části standardních a speciálních výstružníků. Měřidlo je speciální, určené přímo ...
 • Konstrukce MR spojky. 

  Nováček, Vladislav
  Tato práce se zabývá konstrukcí magnetoreologické (MR) spojky. V první části byla zpracována rozsáhlá rešerše a vyhodnocení kladů a záporů jednotlivých konstrukčních variant MR spojek a brzd. V druhé části byl proveden ...
 • Konstrukce zátěžného rámu pro hydraulický zkušební stand. 

  Jícha, Martin
  Cílem této diplomové práce je vytvořit návrh konstrukčního řešení zátěžného rámu, jenž bude spolu s vestavěným hydropulzním aktuátorem sloužit k testování a diagnostice demontovaných tlumičů odpružení silničních vozidel. ...
 • Lokalizace a identifikace typu poškození pneumatických pohonů 

  Richter, Vladislav
  Pneumatické pohony jsou nedílnou součástí mnoha strojních zařízení, kde jsou kladeny vysoké požadavky na jejich spolehlivost. Bohužel někdy dochází k jejich selhání, a to buď vlivem nesprávné výroby nebo montáže ve výrobním ...
 • Metodika pro bezkontaktní diagnostiku automobilových tlumičů 

  Halama, Jakub
  Diplomová práce se zabývá aplikací akustických metod za účelem hodnocení technického stavu tlumičů. Analýza akustických projevů při provozu tlumiče vede k definování nové bezkontaktní diagnostické metodiky, která je schopna ...
 • Mobilní tester závěsu automobilového kola 

  Novák, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem a následnou výrobou testeru pro bezdemontážní diagnostiku tlumičů automobilů. Jedná se o rezonanční adhezní tester s 3 mm zdvihem měřicí plošiny, na rozdíl od standardně ...
 • Modernizace zkušebních stanic R-mat 

  Papaj, Lukáš
  Cílem práce je rekonstruovat zastaralé zkušební stanice R-mat, které slouží pro zkoušky kontaktní únavy materiálu, o které je z oblasti průmyslu stále zájem. Bylo nutné nahradit původní řídicí elektroniku novým průmyslovým ...
 • Rekonstrukce stanice pro testování převodovek 

  Rozsypálek, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je rekonstruovat stanici pro testování převodovek tak, aby bylo po její modernizaci umožněno provádět plně automatické zkoušky dlouhodobého charakteru dle předem definovaných testovacích parametrů. ...
 • Řešení pohonu plničky konzerv včetně vazby na podávací šnek a dopravník 

  Mahút, Tomáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom mechanizmu rozradzovania prázdnych plechovíc u plničky konzerv pred samotným plniacim procesom v potravinárskom priemysle. Z možných variant riešenia sa vyberá taká, ktorá je svojou ...
 • Snižování hluku kolejových vozidel v traťových obloucích 

  Navrátil, Václav
  Řízení adheze v kontaktu kola a kolejnice v kolejové dopravě může být významně zefektivněno zohledněním hlukových projevů. Zařízení, které by to umožňovalo, však na trhu není. Proto je cílem práce návrh modulu pro řízení ...
 • Studium magnetoreologického hřídelového těsnění 

  Pavlíček, Dušan
  Tato diplomová práce se zabývá studiem magnetoreologického těsnění. Cílem práce je stanovení provozních parametrů rotačního magnetoreologického hřídelového těsnění. V práci je stanoven vliv magnetického pole a otáček na ...
 • Tankovací a osvětlovací věž pro závody GT automobilů 

  Nakládal, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je konstrukční návrh kompletu technického vybavení pro vytrvalostní závody automobilů splňující předpisy FIA. Vybavení boxu zajišťuje tankování paliva, osvětlení boxu, zdroj a rozvod tlakového ...
 • Transtibiální protéza pro rekreační in-line bruslení 

  Sabo, Karol
  Diplomová práca sa zaoberá konštrukčným návrhom a následnou fyzickou realizáciou transtibiálnej protézy pre rekreačné in-line korčuľovanie. Práca sa v prvej časti zaoberá súčasným stavom poznania a zhŕňa dostupné informácie ...