Now showing items 1-2 of 2

  • Fyzikální simulace v počítačových hrách 

    Dočkal, Jiří
    Práce se zabývá problematikou moderních herních enginů se zaměřením na fyzikální simulace a částicové systémy. Nabízí přehled použitelných architektur pro vývoj herního enginu. Poskytuje charakteristiku jeho nejdůležitějších ...
  • Studie výstavby MVE na střednín a dolním toku řeky Moravy 

    Dočkal, Jiří
    Tato předkládaná diplomová práce se zabývá popisem stávajícího stavu na toku řeky Moravy od malé vodní elektrárny Kroměříž až po malou vodní elektrárnu Hodonín. Následně se zabývám popisem vyhledaných jezů a splavů pro ...