Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza mazaného kontaktu poddajných těles 

  Dočkal, Kryštof
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem metodiky hodnocení tloušťky filmu maziva v poddajných kontaktech. S ohledem na charakteristiky těchto kontakt- ních dvojic, jako je například variabilita tlouštěk filmu, vysoká drsnost ...
 • Držák plastových strun pro profesionální technologii 3D tisku FDM 

  Puchta, Daniel
  Cílem bakalářské práce je vyvinout držák strun pro technologii 3D tisku metody FDM, který umožní monitoring zbývajícího a spotřebovaného materiálu během tisku a který zajistí bezproblémové odvíjení cívky s tiskovou strunou. ...
 • Experimentální zařízení pro studium filmu maziva v poddajném kontaktu břitového těsnění s využitím fluorescnece 

  Michalec, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá konštrukčným návrhom zariadenia, ktoré slúži k pozorovaniu hrúbky filmu maziva v líniovom poddajnom kontakte britového tesnenia. Problémom je, že pri použití súčastí z bežne používaných materiálov ...
 • Konstrukce frézovacího přípravku pro CNC obráběcí stroj 

  Kašpárek, Jan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou upínacích přípravků pro tvarově složitější součásti. Cílem práce bylo navrhnout způsob upínání pro konkrétní součást vyráběnou na CNC obráběcím centru s ohledem na maximalizaci ...
 • Konstrukce simulátoru umělého kyčelního kloubu 

  Dočkal, Kryštof
  V práci je popsán jeden z možných přístupů k návrhu simulátoru kyčelního klubu, primárně určeného pro analýzu tloušťky mazacího filmu ve styku dvou konformně zakřivených povrchů (hlavy femuru a acetabula). Při relativním ...
 • Konstrukce stojanu pro filamenty v cívkách 

  Bezděk, Petr
  Cílem bakalářské práce je vyvinout stojan na cívky filamentu s minimálním odporem při odvíjení, který eliminuje zadrhnutí vlákna a počítá množství odvinutého materiálu. Stojan je určen pro cívkový filament v hmotnostním ...
 • Konstrukční materiály pro plastové ozubené převody 

  Vystrčil, Tomáš
  Práce poskytuje přehled současného stavu poznání v oblasti polymerních ozubených převodů se zaměřením na používané materiály a výrobní technologie. Obsahuje výčet polymerů, které se v těchto aplikacích používají a jejich ...
 • Konstrukční návrh automatického podavače šroubů 

  Tmejová, Tereza
  V této bakalářské práci byl navržen podavač šroubů, který využívá sílu magnetu k manipulaci se šrouby. Součástí návrhu bylo i několik koncepčních řešení, které k podávání šroubů používají jiné mechanismu. Ty vznikly na ...
 • Mechanické vlastnosti PLA dílů realizovaných 3D tiskem 

  Novosád, Ivan
  3D tlač sa v súčasnosti stáva čoraz dostupnejšou a využívanejšou či už medzi laickou verejnosťou alebo v priemysle. Svoje nezastupiteľné miesto má 3D tlač hlavne pri výrobe prototypov. Preto je dôležité poznať mechanické ...
 • Návrh konstrukční úpravy upínání pro motocyklovou GPS 

  Jeniš, Filip
  This bachelor’s degree thesis describes the analysis and subsequent constructive alteration of the faulty clamps for GPS for motorcycles. The thesis begins with the description of several types of clamps, which are regularly ...
 • Návrh upínacího přípravku pro měření tření a opotřebení v recipročním modulu tribometru 

  Zeman, Petr
  Tato práce řeší návrh upínacího přípravku pro upínaní plošných vzorků do recipročního modulu tribometru. Upínač je konstruován pro kompenzaci tvarových odchylek vzorků naklápěním ve dvou osách v malém rozsahu. Cíl byl ...
 • Návrh upínacího přípravku pro měření tření a opotřebení v recipročním modulu tribometru 

  Zeman, Petr
  Tato práce řeší návrh upínacího přípravku pro upínaní plošných vzorků do recipročního modulu tribometru. Upínač je konstruován pro kompenzaci tvarových odchylek vzorků naklápěním ve dvou osách v malém rozsahu. Cíl byl ...
 • Rozbor kinematiky a dynamiky kolenního kloubu 

  Halama, Jakub
  Tato bakalářská práce shrnuje dosavadní poznání kolenního kloubu z hlediska jeho mechaniky, srovnává kinematiku a dynamiku kloubu při různých pohybových aktivitách běžného života jako: chůze, vstávání ze židle, výstup a ...
 • Vliv povrchu umělé kloubní jamky na součinitel tření 

  Černohlávek, Mikuláš
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem mikrotexturovaného povrchu umělé kloubní jamky na součinitel tření. Cílem práce bylo porovnání součinitelů tření u originální a upravené jamky. Experimentální měření probíhalo na ...
 • Vytvoření modelu převodové skříně pomocí 3D tisku 

  Kopecký, Marek
  V této práci je představen návrh převodové skříně pro dvoustupňovou převodovku s čelním soukolím kuchyňského robotu. Pevnostní výpočet je řešený iteračně pomocí MKP analýzy. Práce obsahuje rešerši z oblasti převodových ...
 • Zařízení na barvení dílů vyrobených pomocí 3D tisku 

  Jandásek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem automatizovaného zařízení pro barvení plastových dílů vyrobených metodou 3D tisku pomocí technologie selective laser sintering. Úvodní část práce obsahuje popis v současné ...