Now showing items 1-4 of 4

 • Automatické řízení závlahového systému 

  Voda, Petr
  Tato práce se zabývá automatickým řízením zavlažovacího systému pro celkem 12 sekcí zahrady. Hlavními požadavky na systém jsou variabilita nastavení závlahy a možnost servisního ovládání. Řízení závlahy bude zajišťovat PLC ...
 • Návrh automatického zařízení na testování konektorů pro automobilový průmysl 

  Dočkal, Tomáš
  Práce se zabývá vytvořením PLC programů pro řídící systém testovacího zařízení a vytvořením ovládacího software pro operátorský panel. Práce je rozdělena do částí popisu koncepce stroje, popisu funkce ovládacího panelu a ...
 • Řídicí systém pro sestavovací a testovací automat elektroniky autosedaček 

  Dočkal, Tomáš
  Práce se zabývá definováním funkční bezpečnosti zařízení, vysledovatelností výrobku v podnikové databázi, vytvořením PLC programů pro řídicí systém testovacího zařízení a vytvořením ovládacího software pro operátorský ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Dočkal, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřená na problematiku řízení pohledávek z obchodního styku v obchodní korporaci, především však na pohledávky po uplynulé lhůtě splatnosti. Jsou zde popsány metody, jak těmto pohledávkám předcházet ...