Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza hodnotového toku 

  Perutka, Michal
  Předmětem diplomové práce „Analýza hodnotového toku“ je analyzovat montážní pracoviště firmy IFE-CR, a.s. z hlediska toku hodnoty a metod štíhlé výroby. Cílem práce je zvolit priority pro uplatňování metod štíhlé výroby ...
 • Analýza systému vstupní kontroly. 

  Fouček, Petr
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu vstupní kontroly. K získání požadovaných informací byla využita reklamační databáze společnosti, jejíž vybraný obsah byl zpracován vhodnými nástroji statistické analýzy. ...
 • Aplikace vysokorychlostního kamerového systému při testování rotujících pryžových dílů 

  Pešek, Jan
  Tato diplomová práce Vás seznámí s vysokorychlostní kamerou Olympus i-SPEED 2 a jejímu využití při testování pryžových dílů. Získané výsledky budou sloužit ve vývoji běhounů pneumatik. Pro představu průběhu zkoušky byla ...
 • Jsou technické normy přínosem pro kvalitu? 

  Plíštilová, Petra
  Tato rešerše se zabývá vývojem technické normalizace od historie po současnost i normalizací v českých zemích. Označování a rozdělování technických norem a jejich přizpůsobování evropské legislativě je v další části práce. ...
 • Kalibrace a návrh repase universálního měřícího mikroskopu 

  Vojta, Jaroslav
  Tato práce je zaměřená na laserový měřící systém. Komplexně popisuje jednotlivé složky laserového systému, jeho aplikaci při kalibraci, následné vyhodnocení výsledků a učinění obnovy mikroskopu.
 • Management kalibrací měřidel 

  Šmétka, Miroslav
  Tato práce řeší postupy managementu kalibrační laboratoře k prokazování shody výsledků kalibrací u vybraných typů měřidel. Těmito měřidly jsou koncové měrky, posuvný výškoměr, deformační tlakoměry přetlakové a momentové ...
 • Možné aplikace vysokorychlostních kamerových systémů v průmyslu 

  Hudeček, Jan
  Tato práce se zaměřuje na vysokorychlostní kamery a jejich možné aplikace v průmyslu. Práce se zabývá popisem vysokorychlostních kamer, jejich historií a následným popisem jejich možných aplikacích v průmyslu spolu s ...
 • Optimalizace kontrolních procesů ve výrobě statorů elektromotorů 

  Navrátil, Tomáš
  Práce navrhuje optimální kontrolní proces kontroly statoru elektromotorů, který odpovídá požadavkům na spolehlivost kontroly podle metody MSA.
 • Optimalizace měření ve výrobě 

  Barták, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na průběh měření výrobků v průběhu výroby měřicí laboratoře ve výrobním závodě zásobníků tlaku rail u mezinárodní společnosti BOSCH Diesel s.r.o. Jihlava. Cílem diplomové práce je ověřit nutnost ...
 • Optimalizace výrobního procesu 

  Olšák, Jiří
  Cílem diplomové práce je snížení nákladů na kvalitu na vybraném výrobním procesu, konkrétně na navíjecích linkách při výrobě rotorů, jako součást elektronických brzdných systémů EBS a ventilačních zařízení do automobilů. ...
 • Snížení šrotace u ZR projektů 

  Urbanová, Simona
  Tato diplomová práce se zabývá snížením šrotace u zero rework projektů. To jsou projekty, kde nejsou povoleny žádné opravy na určitých komponentách. Tím pádem se z každého takto postiženého výrobku stává šrot. To zvyšuje ...
 • Systém managementu měření 

  Aichler, Jaroslav
  Předmětem diplomové práce je analýza normy ČSN EN ISO 10012 se zaměřením na měření drsnosti. Práce byla vypracována ve spolupráci se soukromou firmou PLASMAMETAL s.r.o. se sídlem v Brně, která se zabývá povrchovými úpravami ...
 • Vliv speciálních materiálů na vlastnosti měřících zařízení 

  Táfl, Josef
  Nové materiály používané při konstrukci měřidel jsou sice drahé, ale mají významný vliv na kvalitu a metrologické vlastnosti. Práce vyhodnocuje vliv těchto materiálů na zvýšení jakosti konkrétního měřidla.
 • Využití laserů ve strojírenství - interferometr Renishaw 

  Šrůt, Petr
  Nastínění vývoje laserů. Popsání fungování různých druhů laserů. Vysvětlení principů interferometrů. Základní informace o interferometrech XL-80 a ML10. Porovnání těchto interferometrů.
 • Zvýšení efektivity výrobní linky za použití metody lean (TPS) 

  Matulík, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou a následným návrhem zlepšení efektivity výrobní linky ve firmě DAIKIN DEVICE CZECH REPUBLIC s.r.o. Uvedené kroky jsou provedeny na základě výrobní filozofie Lean production resp. TPS ...