Now showing items 1-5 of 5

 • Hydraulický návrh difuzoru čerpadla pro dva provozní body. 

  Dobšáková, Lenka
  Čerpadlo je navrhováno pro optimální bod provozu, ve kterém nejčastěji pracuje. Pokud stroj pracuje v oblastech průtoků mimo návrhový bod, dojde ke snížení jeho účinnosti, příp. k pulzacím. Aby mohlo být čerpadlo používáno ...
 • Návrh axiálního čerpadla pro zadané parametry 

  Stareček, Jakub
  Obsahem práce jsou základní hydraulické výpočty, návrh a optimalizace rotorové a statorové části axiálního čerpadla. Dále je zde rozebrán základní princip a funkce hydrodynamických axiálních čerpadel. V závěru práce je ...
 • Návrh vírové turbiny pro konkrétní lokalitu ČEZ,a.s 

  Šebela, Radek
  Cílem práce je návrh vodní turbíny k co nejlepšímu využití hydroenergetického potenciálu na lokalitu (jez na řece Úpě) zvolenou společností ČEZ, a.s a zvážení možnosti více strojového provedení. Jelikož jde o lokalitu s ...
 • Přestavba mlýna na malou vodní elektrárnu 

  Dobšáková, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá přestavbou vodního mlýna Cacovice. V první části popisuje historii vodních pohonů a historii Cacovického mlýna. V druhé části se zabývá malými vodními elektrárnami, jejich funkcí a rozdělením. ...
 • Vliv vstupní části odstředivého čerpadla na stabilitu Q-Y křivky 

  Broža, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na zkoumání vlivu vstupní části odstředivého čerpadla na stabilitu Q-Y křivky. Jedná se o zkoumání vlivu velkého vstupního úhlu lopatky a rozšíření vstupní oblasti, což podporuje i dobré kavitační ...