Now showing items 1-11 of 11

 • Evoluční návrh filtrů pro zpracování signálů 

  Dobiš, Tomáš
  Kalmanův filter slouží na filtrovaní signálů na základe konfigurace filtra a odhadu hodnot. Jeho konfigurace je však obtížná a vyžaduje zkušenosti matematika. Tato práce se věnuje implementaci metody pro spracování signálů ...
 • Evoluční návrh hašovacích funkcí 

  Kidoň, Marek
  Hašovací tabulky jsou rychlé vyhledávací struktury, které se staly součástí moderního světa výpočetních technologií a svou snadnou implementací si získali mnoho příznivců v řadách programátorů. Volba vhodné hašovací funkce ...
 • Implementace real-time operačního systému uC/OS-II na platformě ARM Cortex-M4 

  Anisimov, Mikhail
  Tato diplomová práce se zabývá zprovozněním operačního systému reálného času uC/OS-II na platformě FITkit 3, jeho testováním a prokázáním jeho funkčnosti na jednoduchých příkladech. Popisuje příklad využití systému uC/OS-II ...
 • Knihovna pro boolovské funkce v algebraické normální formě 

  Vasilišin, Maroš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a implementáciou knižnice v jazyku C pre manipuláciu Boolovych funkcií v Algebraickej Normálnej Forme. Väčšina existujúcich reprezentácií Boolovych funkcií je založená na binárnych ...
 • Návrh adaptivního systému na rekonfigurovatelné platformě s využitím vestavěného analogově číslicového převodníku 

  Zamba, Martin
  Táto práca sa zaoberá možnosťou využitia rekonfigurovateľných číslicových systémov na báze FPGA v aplikáciách využívajúcich zmiešané signály. V práci je uvedený opis rekonfigurovateľných architektúr a rekonfigurovateľných ...
 • Návrh ovladačů pro vestavěné systémy v OS Linux 

  Kopáček, Jaroslav
  Problematika návrhu a tvorby ovladačů je obšírná a proto se v této práci zaměříme na návrh ovladačů pro zařízení s programovatelným hradlovým polem. Oproti procesorům typu aplikačně-specifického integrovaného obvodu, kde ...
 • Ovládání vestavěného systému přes Internet 

  Dvořák, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem jednotlivých částí systému pro ovládání vestavěného systému na bázi Xilinx Zynq přes internet. Možností návrhů takových systémů je přitom celá řada. U každé části poskytuje přehled ...
 • Ovládání vestavěného systému přes Internet 

  Horák, Jakub
  Cílem této této bakalářské práce je umožnit běžnému uživateli ovládat vestavěný systém na bázi Xilinx Zynq přes Internet. Vestavěný systém bude obsahovat audio kodek ADAU1761. V práci popíši co je nutné pro připojení daného ...
 • Porovnání vlastností a výkonnosti jader uC/OS-II a uC/OS-III 

  Lorenc, Ján
  Tato diplomová práce se zabývá otestováním výkonnosti operačních systémů reálného času uC/OS-II a uC/OS-III . Popisuje základní vlastnosti těchto systémů a metody, které se používají k testování výkonnosti operačních systémů ...
 • Souběžné učení v koevolučních algoritmech 

  Wiglasz, Michal
  Kartézské genetické programování je druh genetického programování, ve kterém jsou kandidátní programy reprezentovány jako orientované acyklické grafy. Bylo ukázáno, že je možné evoluci kartézských programů urychlit použitím ...
 • Vyhodnocování lidského pohybu pomoci akcelerometrů 

  Matula, Tomáš
  Tato práce je zaměřena na analýzu lidského pohybu, zejména měření úhlu kolena, co je důležité především při procesu rehabilitace u pacientů s protézy kolenního kloubu nebo po operaci. Pro měření IMU - inerciální měřící ...