Now showing items 1-4 of 4

 • Detailní projektování technologického pracoviště ve společnosti MEDIA EFEKT, s.r.o. 

  Dobeš, Jan
  Diplomová práce se zabývá projektováním v podniku MEDIA EFEKT. První část práce popisuje aktuální stav výrobní haly. Dále je práce zaměřena na tři varianty výroby rozvodného tělesa. Druhá část práce objasňuje uspořádání ...
 • Management jakosti pro kalibraci délkových měřidel 

  Dobeš, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice kalibrace měřidel. Cílem této práce je vypracování podrobných kalibračních postupů a ukázkové měření vybraných typů délkových měřidel. Těmito měřidly jsou koncové měrky, ...
 • Obnova společenského domu ve Zlobicích 

  Dobeš, Jan
  Předmětem bakalářské práce je rekonstrukce historického objektu v obci Zlobice a přístavba obecního úřadu spolu s prostory pro technické služby obce. Tento projekt navazuje na předmět AG034 Ateliér architektonické tvorby ...
 • Plánování cesty v mapě OpenStreet 

  Dobeš, Jan
  Tato práce se zabývá možnostmi plánování cesty v OpenStreet mapě a Robotickém operačním systému (ROS framework), zkoumá existující řešení, poté vhodně implementuje knihovnu s vlastními plánovacími algoritmy a dalšími ...