Now showing items 1-2 of 2

  • Popis únavového chování UFG Ti pro biomedicínské aplikace 

    Dobeš, Ondřej
    Titan se díky své výborné korozivzdornosti a biokompatibilitě běžně používá v medicíně. Kvůli vyšším mechanickým vlastnostem v porovnání s čistým Ti se na namáhané součásti používají převážně jeho slitiny. Slitiny Ti se ...
  • Termomechanická únava austenitických ocelí 

    Dobeš, Ondřej
    Cílem bakalářské práce bylo zkoumání vlivu termomechanické únavy s prodlevami v cyklech na mechanismy poškození a odezvu materiálu. Korozivzdorná austenitická ocel Sanicro 25 byla podrobena zatěžovacími zkouškami termomechanické ...