Now showing items 1-11 of 11

 • IR teploměr s automatickou korekcí emisivity 

  Dobesch, Aleš
  Diplomová práce pojednává o základních fyzikálních veličinách a zákonech týkajících se bezkontaktního měření teploty a určování emisivity těles. Nastiňuje konstrukční řešení a realizaci IR (Infra-Červeného) teploměru s ...
 • Kontrolér pro laserovou diodu s možností analogové modulace 

  Král, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá návrhem kontroléru pro laserovou diodu s možností analogové modulace. Základní parametry (proud, napětí, teplota a optický výkon) laserové diody se zobrazují na alfanumerickém LCD displeji s ...
 • Laserový projektor titulků 

  Remeš, Adam
  Obsahem této práce je návrh a realizace HW doplněného o SW pro zařízení na projekci titulků do filmu, který se promítá z promítacího zařízení na 16mm film, synchronizace titulků s filmem, zároveň práce také řeší princip ...
 • Měření teploty snímačem PT100 pro letecké aplikace 

  Závorka, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem systému pro měření teploty, který bude vhodný pro letecké aplikace. Při návrhu je kladen důraz na plnění leteckých norem, především ochranu proti napěťovým jehlovým impulzům a ...
 • Monochromátor 

  Křivák, Jiří
  Práce je zaměřena na princip činnosti monochromátoru, konkrétně na monochromátor HRS-2 Jobin Yvon s optickým systémem typu Czerny-Turner. Dále je zde popsán princip činnosti difrakční mřížky, její vlastnosti a konstrukce ...
 • Návrh a realizace audio zesilovače ve třídě D řízeného mikrokontrolérem 

  Dobesch, Aleš
  Cílem bakalářské práce je navrhnout a zkonstruovat zesilovač malých rozměrů pracující ve třídě D s využitím moderních integrovaných obvodů. Dále tento zesilovač doplnit o ovládací software a změřit jeho parametry. Práce ...
 • Návrh a realizace bezdrátového dálkového ovládání laditelného laseru 

  Vrtělková, Hana
  Práce se zabývá návrhem a realizací bezdrátové komunikace mezi laboratorním laserem a uživatelským ovládacím zařízením skrz bezdrátové sériové rozhraní RS232. Práce zohledňuje možnost využití komunikační technologie Bluetooth ...
 • Návrh a realizace modulu optického přijímače pro VLC aplikace 

  Grygar, Josef
  Práce se zabývá principy a popisem optické bezdrátové komunikace ve viditelné části elektromagnetického spektra. V teoretické části jsou popsány základní parametry standardu IEEE 802.15.7 a jeho výhody a nevýhody. Rovněž ...
 • Optický D/A převodník pro VLC aplikace 

  Dobesch, Aleš
  Disertační práce se zabývá optickým digitálně-analogovým převodníkem, jako alternativou optické části koncové vysílací jednotky (optický front-end) určené pro VLC (visible light communication) aplikace. Stěžejní část práce, ...
 • Přenos dat po napájecím vedení 

  Ryška, Aleš
  Práce se věnuje komunikaci po napájecím vedení a jejím využití v předním světlometu automobilu. V práci se srovnávají různá komerčně dostupná řešení uvedená na trh, zejména pak modem firmy Qualcomm QCA7000. Dále se práce ...
 • Vývoj a ověření DC/DC měniče pro budoucí automobilové osvětlovací systémy s palubním napětím 48V 

  Pospíšil, Josef
  Záměrem této diplomové práce je popsat požadavky kladené na elektroniku a světlomety v rámci automobilového průmyslu, především na nově vznikající 48V napájecí síť. V této práci jsou stručně popsány principy zvolených ...