Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh provozu elektro Dobiaš 

    Dobiáš, Radek
    Téma práce řeší zvýšení skladovacích ploch ve firmě elektro Dobiáš, která se zabývá prodejem elektroinstalačního materiálu. Je navrženo řešení výstavby nového skladu. V kapitole 5 jsou uvedeny postupy realizace návr-hu. ...
  • Řešení technologie součásti chladicí věže 

    Dobiáš, Radek
    Obsahem této diplomové práce je řešení výroby součásti z chladicí věže. Je navržen model chladicí věže dle specifikace zákazníka. Z ocelové konstrukce jsou vybrány 2 desky, které budou obráběny plazmovým řezáním. Je navržena ...