Now showing items 1-4 of 4

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vaverka, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace firmy FPO s.r.o. v letech 2013-2017 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Data pro ukazatele budou vycházet z účetních výkazů vybrané firmy. Výsledky ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšení 

  Němcová, Radka
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou podniku FPO s.r.o. První část se věnuje teoretickým východiskům, kde jsou charakterizovány základní pojmy a představeny vybrané metody a ukazatele. Další část je praktická, ve ...
 • Návrh podnikatelského záměru rozvoje firmy 

  Dobiášková, Veronika
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na nový podnikatelský záměr firmy v oblasti cestovního ruchu v působnosti jejího regionu. Obsahuje zhodnocení dosavadní situace v podnikání, návody, postupy a důležité informace k zvýšení ...
 • Strategie rozvoje podniku FPO s.r.o. 

  Dobiášková, Veronika
  Diplomová práce se zaměřuje na sestavení uceleného popisu strategických dokumentů firmy. Napomáhá udávat jednotný směr, kterým se má společnost ubírat v rámci svojí vize, poslání, firemní identity, cílů a hodnot. Je tedy ...